Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
ICAP Mobile application
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Αποδόσεις Solicited Credit Ratings
Εκτύπωση    Αποστολή

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018, 15:10 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2018, 10:30 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία OLYMPIA GROUP Α.Ε.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018, 15:45 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018, 14:11 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017, 11:53 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017, 14:44 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2017, 14:04 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2017, 11:28 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017, 11:49 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία CORAL Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2017, 11:38 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017, 15:35 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2017, 16:35 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2017, 12:59 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία E TRAVEL Α.Ε.

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2017, 2:57 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
Απόσυρση Solicited Credit Rating στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017, 14:07 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017, 9:25 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017, 11:59 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017, 11:36 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017, 10:35 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017, 10:30 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017, 14:33 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017, 9:19 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 08 Μαΐου 2017, 15:32 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 06 Απριλίου 2017, 11:38 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αθήνα, 05 Απριλίου 2017
Απόσυρση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017, 12:39 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017, 14:05 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017, 11:07 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017, 14:26 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017, 11:08 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2017, 11:04 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016, 12:06 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2016, 12:04 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε

Αθήνα,14 Νοεμβρίου 2016, 9:39 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα,02 Σεπτεμβρίου 2016, 9:38 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία E TRAVEL Α.Ε.

Αθήνα,29 Ιουλίου 2016, 12:08 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα,15 Ιουλίου 2016, 10:06 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016, 10:40 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

 

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved