Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: 13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούλιος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 471,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών      

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία     
Εισαγωγή       
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Παραγωγή Κρέατος    
Πρώτη Ύλη Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων – Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος  
Περιγραφή των Προϊόντων       
Περιγραφή του Κλάδου Αλλαντοποιίας      
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη       
Θεσμικό Πλαίσιο  - Κοινοτική Νομοθεσία      

Η Ζήτηση των Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων                             
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης       
Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αλλαντικά                             
Μέση Μηνιαία Ποσότητα Προμήθειας των Νοικοκυριών για Αλλαντικά   
   
Η Προσφορά του Κλάδου       
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου                             
Κανάλια Διανομής       
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων                            
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Αλλαντικών                              
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά  των Επιχειρήσεων                            
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων                            
-Κερδοφορία   Παραγωγικών Επιχειρήσεων                          
-Αποδοτικότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων      
-Ρευστότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων       
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Παραγωγικών Επιχειρήσεων                             
-Δραστηριότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων      
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων                             
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας      

Η Εγχώρια  Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων      
Εκτίμηση Συνολικής Εγχώριας Παραγωγής Αλλαντικών                          
Εγχώρια Παραγωγή Αλλαντικών - Κατανομή     
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές       
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές        
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας - Εμπορικό Ισοζύγιο       
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών        
Εγχώρια Αγορά Αλλαντικών - Μερίδια Αγοράς      
Εγχώρια Αγορά Κρεατοσκευασμάτων
       
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλλαντικών και Κρεατοσκευασμάτων      
Εξωτερικό Εμπόριο Αλλαντικών - Κρεατοσκευασμάτων στην ΕΕ      
       
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές        
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)       
SWOT Analysis         
Τάσεις και Προοπτικές         

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved