Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΠΑΓΩΤΟ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάιος 2013
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο
Σύνοψη

1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Ποιοτικός Έλεγχος - Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση των Παγωτών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2009-2010)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Παγωτών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Παγωτών (2008-2012)
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.3.1 'Όροι Εμπορίου
3.3.2 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Παγωτού
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων (2007-2012)
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Παγωτών (2007-2011)
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
 -Δραστηριότητα
 -Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2010-2011)
 -Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Παγωτού
3.9 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Παγωτού (2007-2011)
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου (2011-2012)
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία "Είδη Διατροφής"
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου (2011-2012)
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Παγωτά
3.11.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία "Είδη Διατροφής"
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Η Αγορά Παγωτού
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Παγωτού (1994-2010)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Παγωτού (2007-2011)
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Παγωτού - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Παγωτού - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Παγωτού - Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Παγωτών (1994-2012)
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (2012)
4.4 Μερίδια Αγοράς- Συγκέντρωση στον Κλάδο (2012)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Στοιχεία Διεθνούς Αγορά Παγωτού
5.1 Παραγωγή Παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (2000-2011)
5.2 Κατανάλωση, Παραγωγή και Εξαγωγές Παγωτού στον Καναδά (2003-2012)
5.3 Η Συνολική Αγορά και η Κατανάλωση Παγωτού στις Κυριότερες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010-2011)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
 -Γενικά
 -Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
 -Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
 -Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
 -Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
 -Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.

 -Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Παγωτού

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2007-2012)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μήνα (2011-2012)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτό ανά περιοχή (2009)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για παγωτό ανά περιοχή (2010)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων παγωτού που αποκτήθηκαν απο τα νοικοκυριά ανά περιοχή (2009)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων παγωτού που αποκτήθηκαν απο τα νοικοκυριά ανά περιοχή (2010)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής παγωτού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής παγωτού (2007-2012)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2007-2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2007-2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2007-2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2007-2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2007-2011)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2010-2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων παγωτού (2010-2011)
Πίνακας 3.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TORRE Η. ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ ΠΑΓΩΤΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΧΑΙΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας D.S. MILKA Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KAYAK A.B.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΤΕΝ ΠΑΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GABLER A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΚΙΜΩ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε.* και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε.* και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2011/10)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.28 Επιχειρήσεις εισαγωγής παγωτού
Πίνακας 3.29 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής παγωτού (2007-2011)
Πίνακας 3.30 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.31 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου:Βιομηχανία "Είδη Διατροφής"
Πίνακας 3.32 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.33 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Παγωτά (2012-2011)
Πίνακας 3.34 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία "Είδη Διατροφής" (2012-2011)
Π3.1 Διαφημιστική Δαπάνη ανά εμπορικό σήμα 2008-2012
Π3.2 Ποσοστά συμμετοχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη για παγωτά την περίοδο 2008-2012 (%)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή παγωτού (1994-2012)
Πίνακας 4.2 Εμπορικό ισοζύγιο παγωτών (2007-2011)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης παγωτού (1994-2010)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς παγωτού (1997-2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια Αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2012)
Π4.1 Μέγεθος εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής παγωτού βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: (1994-2010)
Π4.2 Εισαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων παγωτών (2007-2011)
Π4.4 Εξαγωγές παγωτών ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων παγωτών (2007-2011)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή παγωτού στις Η.Π.Α. (2000-2012)
Πίνακας 5.2 Κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στον Καναδά (2003-2012)
Πίνακας 5.3 Συνολική αγορά παγωτού (σε όγκο) στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2010-2011)
Πίνακας 5.4 Κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2011)
Π5.1 Παραγωγή παγωτού στον Καναδά (2005-2012)
Π5.2 Εξαγωγές παγωτού από τον Καναδά (2008-2012)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη και καταναλωθείσα ποσότητα παγωτού από τα νοικοκυριά
Διάγραμμα 3.1 Διαφημιστική δαπάνη παγωτού (2008-2012)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών μεταξύ των μέσων μαζικής επικοινωνίας (2008-2012)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής παγωτού (2000-2012)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη ποσότητας εισαγωγών παγωτού (2007-2011)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη αξίας εισαγωγών παγωτού (2007-2011)
Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη εξαγωγών παγωτού (2007-2011)
Διάγραμμα 4.5 Δείκτης ανταγωνιστικότητας (Balassa) παγωτών (2007-2011)
Διάγραμμα 4.6 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς παγωτού με βάση τον όγκο (2012)
Διάγραμμα 4.7 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς παγωτού με βάση την αξία (2012)
Διάγραμμα 4.8 Διάρθρωση ατομικού παγωτού ανά κατηγορία (2012)
Διάγραμμα 5.1 Κυριότερες χώρες εξαγωγών παγωτού του Καναδά (βάσει αξίας 2012)
Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved