Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάρτιος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Κατηγορίες Αεροπορικών Εταιρειών - Υπηρεσιών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση για Αεροπορικές Μεταφορές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Η Κίνηση στα Αεροδρόμια της Χώρας
2.2.1 Αριθμός Πτήσεων
2.2.2 Αριθμός Διακινηθέντων Επιβατών
2.2.3 Αριθμός Διακινούμενων Εμπορευμάτων
2.3 Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα
2.4 Οι Υποδομές της Χώρας
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Αεροπορικών Υπηρεσιών
3.1 Οι Εν Λειτουργεία Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες
3.2 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.2.1  Παρουσίαση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών και Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης
3.2.2 Πωλήσεις Αεροπορικών Εταιρειών και Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης (handling)
3.2.3 Παρουσίαση Εταιρειών Εμπορίας Ανταλλακτικών και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
3.2.4 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Ανταλλακτικών και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αεροπορικών Εταιρειών
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Αεροπορικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Ελληνικών Αερομεταφορών και των Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης
5.1 Μέγεθος Αγοράς Ελληνικών Αερομεταφορών
5.2 Μερίδια Αγοράς
5.3 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης
5.4 Μερίδια Αγοράς

6. Ο Διεθνής Κλάδος των Αερομεταφορών
6.1 Η Παγκόσμια Αεροπορική Αγορά
6.2 Η Αεροπορική Αγορά της Ε.Ε.
6.3 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Συμπεράσματα - Τάσεις Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του κλάδου
-Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα I: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

•Benchmarking Αεροπορικών Εταιρειών
•Benchmarking Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Αεροπορικές γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Πίνακας 2.1 Αριθμός πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας (2008-2016)
Πίνακας 2.2 Επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας (2008-2016)
Πίνακας 2.3 Εμπορευματική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας (2008-2016)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2017)
Π2.1 Εξέλιξη συνόλου πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας (2013-2016)
Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας (2013-2016)
Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ανά μήνα (2014-2016)
Π2.4 Αεροπορικές αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2015-Α΄εξάμηνο 2016)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για μετακινήσεις - μεταφορές (2014-2016)
Πίνακας 3.1 Αριθμός εν λειτουργία ελληνικών αεροπορικών εταιρειών
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του Κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών αεροσκαφών & παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών & παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (2012-2016)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Αεροπορικές Μεταφορές (2017)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Υπηρεσίες Μεταφορών(2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Αεροπορικές Μεταφορές (2016-2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Yπηρεσίες Μεταφορών (2016-2017)
Π3.1 Ο Όμιλος Aegean Airlines & Olympic Air σε αριθμούς
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αεροπορικών εταιρειών (2011-2015, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των αεροπορικών εταιρειών (2011-2015)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αεροπορικών εταιρειών (2015-2016, σε €)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AMJET EXECUTIVE ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ASTRA AIRLINES ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BLUE BIRD, ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELLINAIR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SKY EXPRESS ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2014-2015)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2014-2015)
Πίνακας 4.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Πίνακας 4.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Πίνακας 4.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Πίνακας 4.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Πίνακας 4.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Πίνακας 4.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AEROCANDIA AVIATION SERVICES Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.34  Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GISSCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOLDAIR HANDLING - GOLDAIR ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAFCO A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SKYSERV Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SWISSPORT HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικών αερομεταφορών (2013-2017)
Πίνακας 5.2 Μερίδια αγοράς ελληνικών αεροπορικών εταιρειών βάσει κύκλου εργασιών (2016-2017)
Πίνακας 5.3 Μερίδια ομίλου Aegean Airlines βάσει μεταφερθέντων επιβάτων (2016)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (2013-2017)
Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών – φορέων επίγειας εξυπηρέτησης (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής επιβατικής κίνησης (2008-2015)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια αεροπορική επιβατική κίνηση ανά περιφέρεια (2015)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής εμπορευματικής κίνησης (2008-2015)
Πίνακας 6.4 Οι 10 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε επιβατική κίνηση (2016)
Πίνακας 6.5 Οι 10 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε εμπορευματική κίνηση (2016)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη παγκόσμιου αεροπορικού στόλου (2008-2015)
Πίνακας 6.7 Αεροπορική κίνηση στην Ε.Ε. (2016)
Πίνακας 6.8 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (2010-2016)
Πίνακας 6.9 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2016)
Πίνακας 6.10 Οι 5 πρώτες χώρες στον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2016)
Π6.1 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε επιβατική κίνηση (2016)
Π6.2 Τα 10 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε εμπορευματική κίνηση (2016)
Π6.3 Τα 10 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε κίνηση αεροσκαφών (2016)
Π6.4 Οι παγκόσμιες αεροπορικές συμμαχίες και τα μέλη τους
Π6.5 Ε.Ε.(28): Τα 30 μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε επιβατική κίνηση (2016)
Π6.6 Ε.Ε.(28): Τα 20 μεγαλύτερα  Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε εμπορευματική κίνηση (2016)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας  των αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας  των αεροπορικών εταιρειών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2012-2016)
Διάγραμμα 5.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικών αερομεταφορών & υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved