Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Φεβρουάριος 2016
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
       
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  

Σύνοψη           

1.         Εισαγωγή – ΓενικάΧαρακτηριστικά του Κλάδου         

1.1        Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών      

1.2        Εισαγωγή          

1.3        Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία      

1.4        Κατηγορίες Αεροπορικών Εταιρειών - Υπηρεσιών       

1.5        Θεσμικό Πλαίσιο 

Παράρτημα Κεφαλαίου 1  

 

2.         Η Ζήτηση γιαΑεροπορικές Μεταφορές           

2.1        Χαρακτηριστικά και Παράγοντες της Ζήτησης για ΑεροπορικέςΜεταφορές         

2.2        Η κίνηση στα Αεροδρόμια της Χώρας          

2.2.1     Αριθμός Πτήσεων

2.2.2     Αριθμός Διακινηθέντων Επιβατών  

2.2.3     Αριθμός Διακινούμενων Εμπορευμάτων      

2.3        Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα     

2.4        Οι Υποδομές της Χώρας    

2.5        Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών       

Παράρτημα Κεφαλαίου 2  

 

3.         Η Προσφορά ΑεροπορικώνΥπηρεσιών           

3.1        Οι Εν Λειτουργεία Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες    

3.2        Διαφημιστική Δαπάνη Αεροπορικών Εταιρειών         

3.3        Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου 

3.3.1      Παρουσίαση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών και ΕταιρειώνΕπίγειας Εξυπηρέτησης     

3.3.2     Πωλήσεις Αεροπορικών Εταιρειών και Εταιρειών ΕπίγειαςΕξυπηρέτησης (handling)         

3.3.3     Παρουσίαση Εταιρειών Εμπορίας Ανταλλακτικών και ΠαροχήςΥπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης    

3.3.4     Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Ανταλλακτικών και Παροχής ΥπηρεσιώνΤεχνικής Υποστήριξης      

3.4        Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου         

3.4.1     Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης         

3.4.2     Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσιών Μεταφορών 

3.5        Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου    

3.5.1     Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης    

3.5.2     Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Μεταφορών

Παράρτημα Κεφαλαίου 3  

 

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου          

4.1        Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αεροπορικών Εταιρειών

-Κερδοφορία       

-Αποδοτικότητα  

-Ρευστότητα       

-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση    

-Δραστηριότητα  

Ανάλυση ΟμαδοποιημένουΙσολογισμού Αεροπορικών Εταιρειών         

Σύγκριση Οικονομικών ΔεικτώνΑεροπορικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking    

Κατάταξη των ΑεροπορικώνΕταιρειών Βάσει Κερδοφορίας     

4.2        Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης(Handling)   

-Κερδοφορία       

-Αποδοτικότητα  

-Ρευστότητα       

-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση    

-Δραστηριότητα  

-Ανάλυση ΟμαδοποιημένουΙσολογισμού Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης        

Σύγκριση Οικονομικών ΔεικτώνΕταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking   

Κατάταξη των ΕπιχειρήσεωνΕπίγειας Εξυπηρέτησηςη Βάσει Κερδοφορίας          

Παράρτημα Κεφαλαίου 4  

 

5.         Η Αγορά των ΕλληνικώνΑερομεταφορών και των Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης

5.1   Μέγεθος Αγοράς Ελληνικών Αερομεταφορών     

5.2        Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης   

 

6.         Ο Διεθνής Κλάδος τωνΑερομεταφορών          

6.1        Η Παγκόσμια Αεροπορική Αγορά    

6.2        Η Αεροπορική Αγορά της Ε.Ε.        

6.3        Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού           

Παράρτημα Κεφαλαίου 6  

 

7.         Συμπεράσματα - Τάσειςκαι Προοπτικές          

7.1        Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο       

7.2        Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot      

Γενικά   

Ανάλυση ΑνταγωνιστικούΠεριβάλλοντος    

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών        

Κίνδυνοι από ΥποκατάστατεςΥπηρεσίες      

Διαπραγματευτική ΔύναμηΠρομηθευτών   

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών       

Ανταγωνισμός μεταξύ τωνΕπιχειρήσεων του κλάδου 

Ανάλυση SWOT  

7.3        Προοπτικές - Προτάσεις    

 

Παράρτημα I: Οικονομικη Επισκοπηση     

Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου 

Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί απότη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.           

           

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

Π1.1 Αεροπορικές γραμμές στιςοποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

Π2.1 Εξέλιξη συνόλου πτήσεων στααεροδρόμια της χώρας (2011-2014)           

Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησηςστα αεροδρόμια της χώρας (2011-2014)          

Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησηςανά μήνα (2012-2014)          

Π2.4 Αεροπορικές αφίξεις μηκατοίκων από το εξωτερικό (2013-2014)  

Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανώντων νοικοκυριών για μετακινήσεις - μεταφορές (2012-2014)  

Πίνακας 3.1 Αριθμός εν λειτουργίαελληνικών αεροπορικών εταιρειών (Δεκέμβριος 2015)  

Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις τουκλάδου          

Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειώντου κλάδου (2010-2015)       

Πίνακας 3.4 Επιχειρήσειςεισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών αεροσκαφών & παροχής υπηρεσιών τεχνικήςυποστήριξης    

Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειώνεισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών & παροχής υπηρεσιών τεχνικήςυποστήριξης (2010-2015)           

Πίνακας 3.6 Πιστοληπτικήικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης      

(2014-2015)      

Πίνακας 3.7 Πιστοληπτικήικανότητα του κλάδου Υπηρεσιών Μεταφορών(2015)

Πίνακας 3.8 Συναλλακτικήσυμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2014-2015)       

Πίνακας 3.9 Συναλλακτικήσυμπεριφορά του κλάδου των μεταφορών (2014-2015)         

Π3.1 Εξέλιξη διαφημιστικήςδαπάνης αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)         

Π3.2 Διαφημιστική δαπάνηαεροπορικών εταιρειών, ανά διαφημιζόμενο (2013-2014)      

Π3.3 Ο Όμιλος Aegean Airlines& Olympic Air σε αριθμούς        

Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίαςαεροπορικών εταιρειών (2010-2014) 

Πίνακας 4.2 Δείκτεςαποδοτικότητας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)         

Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότηταςαεροπορικών εταιρειών (2010-2014) 

Πίνακας 4.4 Δείκτεςχρηματοοικονομικής διάρθρωσης αεροπορικών εταιρειών (2010 – 2014)        

Πίνακας 4.5 Δείκτεςδραστηριότητας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)         

Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένοςισολογισμός αεροπορικών εταιρειών (2013-2014) 

Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένοςισολογισμός κερδοφόρων αεροπορικών εταιρειών (2013-2014)       

Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένοςισολογισμός ζημιογόνων αεροπορικών εταιρειών (2013-2014)         

Πίνακας 4.9 Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ:Λογιστικές καταστάσεις 9μήνου (2014-2015)

Πίνακας 4.10 AMJET EXECUTIVEΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο(2012-2014)      

Πίνακας 4.11 ASTRA AIRLINESΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)          

Πίνακας 4.12 BLUE BIRDΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο(2012-2014)

Πίνακας 4.13 GAIN JET AE:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)   

Πίνακας 4.14 OLYMPIC AIR AEΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο(2012-2014)           

Πίνακας 4.15 SKY EXPRESS ΚΡΗΤΙΚΕΣΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τονκλάδο (2012-2014)      

Πίνακας 4.16 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.17 ΕΛΛΗΝΑΙΡ ΑΕ:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο        

(2012-2014)      

Πίνακας 4.18 ΕΡΜΗΣ ΑΙΡΛΑΙΝΣ ΑΕ:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)     

Πίνακας 4.19 Αριθμός αεροπορικώνεταιρειών  με βελτίωση / επιδείνωση  στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότηταςιδίου κεφαλαίου κατά τη διετία 2013/14 

Πίνακας 4.20 Κατάταξη αεροπορικώνεταιρειών βάσει μικτού κέρδους   

(2013-2014)      

Πίνακας 4.21 Κατάταξη αεροπορικώνεταιρειών  βάσει (προ φόρου)αποτελέσματος (2013-2014)  

Πίνακας 4.22 Κατάταξη αεροπορικώνεταιρειών βάσει κερδών EBITDA  

(2013-2014)      

Πίνακας 4.23 Δείκτες κερδοφορίαςεπιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης 

(2010 – 2014)    

Πίνακας 4.24 Δείκτεςαποδοτικότητας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης        

(2010 – 2014)    

Πίνακας 4.25 Δείκτες ρευστότηταςεπιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης 

(2010 – 2014)    

Πίνακας 4.26 Δείκτεςχρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης (2010-2014)   

Πίνακας 4.27 Δείκτες δραστηριότηταςεπιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης        

(2010 – 2014)    

Πίνακας 4.28 Ομαδοποιημένοςισολογισμός επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών  (2013 – 2014)

Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένοςισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών(2013-2014)      

Πίνακας 4.30 Ομαδοποιημένοςισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών(2013-2014)        

Πίνακας 4.31 GISSCO AE:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)     

Πίνακας 4.32 GOLDAIR HANDLING –GOLDAIR ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση μετον κλάδο (2012-2014)      

Πίνακας 4.33 ΗΑFCO AE:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)      

Πίνακας 4.34 NEWREST ΕΛΛΑΣ AE:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο          

(2012-2014)      

Πίνακας 4.35 SAFCO AE:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)       

Πίνακας 4.36 SIGNATURE FLIGHTSUPPORT ATHENS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο(2012-2014)

Πίνακας 4.37 SKYSERV AE: Χρηματοοικονομικοίδείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)   

Πίνακας 4.38 SWISSPORT – HELLASSUD AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)   

Πίνακας 4.39 SWISSPORT HELLAS AE:Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.40 Αριθμός εταιρειώνεπίγειας εξυπηρέτησης με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότηταςιδίου κεφαλαίου κατά τη διετία 2014/13    

Πίνακας 4.41 Κατάταξηεπιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει μικτών κερδών (2013-2014)     

Πίνακας 4.42 Κατάταξηεπιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος(2013-2014)          

Πίνακας 4.43 Κατάταξηεπιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)    

Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικώνδεικτών         

Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράςελληνικών αερομεταφορών (2013-2015)  

Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράςελληνικών αεροπορικών εταιρειών βάσει κύκλου εργασιών (2014-2015)          

Πίνακας 5.3 Μερίδια ομίλου AegeanAirlines βάσει μεταφερθέντων επιβατών (2014-2015) 

Πίνακας 5.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιώνεπίγειας εξυπηρέτησης (2013-2015)

Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράςεταιρειών – φορέων επίγειας εξυπηρέτησης (2014-2015)      

Πίνακας 6.1 Εξέλιξη τηςπαγκόσμιας αεροπορικής επιβατικής κίνησης (2008-2014)           

Πίνακας 6.2 Παγκόσμια αεροπορικήεπιβατική κίνηση ανά περιφέρεια (2014)      

Πίνακας 6.3 Εξέλιξη τηςπαγκόσμιας αεροπορικής εμπορευματικής κίνησης (2008-2014)   

Πίνακας 6.4 Οι 10 μεγαλύτερεςαεροπορικές εταιρείες σε επιβατική κίνηση (2014)

Πίνακας 6.5 Οι 10 μεγαλύτερεςαεροπορικές εταιρείες σε εμπορευματική κίνηση (2014)     

Πίνακας 6.6 Εξέλιξη παγκόσμιουαεροπορικού στόλου (2008-2014)      

Πίνακας 6.7 Αεροπορική κίνησηστην Ε.Ε. (2014)       

Πίνακας 6.8 Παγκόσμιεςτουριστικές αφίξεις (2010-2015)        

Πίνακας 6.9 Παγκόσμιεςτουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2014)          

Πίνακας 6.10 Οι 5 πρώτες χώρεςστον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2014)        

Π6.1 Τα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμιαστον κόσμο σε επιβατική κίνηση (2013)      

Π6.2 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμιαστον κόσμο σε εμπορευματική κίνηση (2013)          

Π6.3 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμιαστον κόσμο σε κίνηση αεροσκαφών (2013) 

Π6.4 Οι μεγαλύτερες αεροπορικέςεταιρείες χαμηλού κόστους (2014)    

Π6.5 Οι παγκόσμιες αεροπορικέςσυμμαχίες και τα μέλη τους   

Π6.6 Ε.Ε.(28): Τα 30 μεγαλύτεραΕυρωπαϊκά αεροδρόμια σε επιβατική κίνηση (2014)      

Π6.7 Ε.Ε.(28): Τα 20 μεγαλύτερα  Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε εμπορευματική κίνηση(2014)          

 

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Διάγραμμα 3.1 Διαφημιστική δαπάνηαεροπορικών εταιρειών (2010-2014)

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτώνκερδοφορίας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)          

Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτώναποδοτικότητας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)

Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτώνδραστηριότητας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)

Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη δεικτώνκερδοφορίας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης           

(2010 – 2014)    

Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτώναποδοτικότητας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης

(2010 – 2014)

Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτώνδραστηριότητας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης

(2010 – 2014)

Διάγραμμα 5.1 Μέγεθος αγοράςελληνικών αερομεταφορών & υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης

 

 

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved