Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing Solutions
Management Consulting
People Solutions
Customer Care Services
Receivables Management
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σεπτέμβριος 2000
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Μη Διαθέσιμο
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
2.1 Διάρθρωση του Κλάδου
2.2 Παρουσίαση των Ελληνικών Αεροπορικών Εταιριών
2.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τις Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρίες
2.4 Πωλήσεις Ελληνικών Αεροπορικών Εταιριών

3. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1 Συνοπτική Ιστορική Εξέλιξη
3.2 Το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Ελληνικών Αερομεταφορών Σήμερα
3.3 Ο Ρόλος της ΥΠΑ
3.4 Χορηγηθείσες - Ανακληθείσες Αδειες Εκμετάλλευσης

4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
4.1 Η Διάκριση των Αγορών
4.2 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς Εσωτερικού στο Σύνολο των Αεροδρομίων της Χώρας
4.3 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς Εξωτερικού στο Σύνολο των Αεροδρομίων της Χώρας
4.4 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς στο Αεροδρόμιο Αθηνών
4.5 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
4.6 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου
4.7 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς στο Αεροδρόμιο της Ρόδου
4.8 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς στο Αεροδρόμιο Χανίων
4.9 Μέγεθος Επιβατικής Αγοράς στο Αεροδρόμιο της Κέρκυρας
4.10 Κατανομή Συνολικής Επιβατικής Κίνησης ανά Αεροδρόμιο
4.11 Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Εσωτερική Αγορά
4.12 Η Εμπορευματική Κίνηση στα Αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
7.1 Διεθνή Οικονομικά Μεγέθη
7.2 Η Παγκόσμια Αεροπορική Αγορά

8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.1 Προβλήματα του Κλάδου
8.2 Τάσεις και Προοπτικές Εξέλιξης
8.3 Συμπεράσματα

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ICAP AE

KATAΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2.2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (1996-1999)

3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1999

3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (1990-1999)

4.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (1990-1999)

4.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1990-1999)

4.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1990-1999)

4.5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1990-1999)

4.6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1990-1999)

4.7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1990-1999)

4.8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1990-1999)

4.9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΡΟΔΟΥ (1990-1999)

4.10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΡΟΔΟΥ (1990-1999)

4.11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (1990-1999)

4.12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙ - Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (1990-1999)

4.13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1990-1999)

4.14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1990-1999)

4.15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (1999)

4.16 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

4.17 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

4.18 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1999)

4.19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1990-1999)

4.20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1990-1999)

4.21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1990-1999)

4.22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1990-1999)

5.1 ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (1993-1999)

5.2 ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ CHARTER (1993-1999)

5.3 AΦΙΞΕΙΣ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ CHARTER ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Απρίλιος - Ιούνιος 1999/2000)

5.4 ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (1997-1999)

5.5 ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (1993-1999)

5.6 ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (1993-1999)

6.1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (1998-1999)

6.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (1998-1999)

7.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (1999)

7.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (1999)

7.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (2000 --2002)

9.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

9.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

9.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

9.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008 ICAP GROUP. All rights reserved