Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οκτώβριος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.2.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.2.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων “After Market” Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
5.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
5.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών – Μερίδια Αγοράς
5.2.1 Μέγεθος Αγοράς
5.2.2 Πρόβλεψη Συνολικής Αγοράς
5.2.3 Διάρθρωση Αγοράς
5.2.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.2.5 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
5.2.6 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1 Ευρωπαϊκή Αγορά
6.2 Οι εξαγωγές Ανταλλακτικών από τις Η.Π.Α.

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
-Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Δ/νση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών “After Market” 

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Επιβατηγά οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά, ανά έτος
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2006-2016 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2006-2016)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2006-2016)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2006-20165 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2012-2016)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2015)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2015)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής “γνήσιων” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Εκτιμώμενες πωλήσεις "γνήσιων" ανταλλακτικών αυτοκινήτων  (2016)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ‘’ After Market’’ ανταλλακτικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών "After Market" (2012-2016)
Πίνακας 3.6 Εκτιμώμενες πωλήσεις "After Market" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2016)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-8μηνο 2017)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα»
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων του Ευρύτερου Κλάδου: Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων (2017-2016)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο "Μεταφορικά Μέσα" (2016-2015)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2011-2015)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2015 - 2016)
Πίνακας 4.8 MULTIPART A.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 ΒΙΑΚΑΡ Α.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 ΕΣΚΑΕΦ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε.: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» βάσει μικτών κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2015-2016)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» βάσει κερδών EBITDA (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2016)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε «γνήσια» και «after market» (2008-2017)
Πίνακας 5.3 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων 2016
Πίνακας 5.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2016)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά γνήσιων (2016)
Πίνακας 5.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών (2016)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ανταλλακτικών «after market» (2016)
Πίνακας 5.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των after market ανταλλακτικών (2016)
Π5.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2012-2016)
Π5.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.7 Εισαγωγές εξατμίσεων  ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης  ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.17 Εξαγωγές  ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2012-2016)
Π5.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.22 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.23 Εξαγωγές κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων (2006-2016)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων “after market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων “after market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων “after market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση κερδοφορίας επιχειρήσεων “after market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2016/2015)
Διάγραμμα 5.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 5.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2006-2016)
Διάγραμμα 5.4 Πρόβλεψη της εξέλιξης της συνολικής εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2017-2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατανομή της συνολικής αγοράς μεταξύ “γνήσιων” και “After Market” ανταλλακτικών (2013-2017)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση των πωλήσεων ανταλλακτικών ανά κατηγορία προϊόντων (2016)
Διάγραμμα 6.1 Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες εισάγουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)
Διάγραμμα 6.2 Οι κυριότερες χώρες στις οποίες εξάγουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved