Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάρτιος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 471,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών  

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
     
Εισαγωγή                             
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου      

Η Ζήτηση για Ιχθυοτροφές                          
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση  
   
Η Προσφορά του Κλάδου                          
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου      
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών      
Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών      
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων    
-Δείκτες Κερδοφορίας       
- Δείκτες Αποδοτικότητας       
- Δείκτες Ρευστότητας       
- Δείκτες Χρηματοοικονομικής  Διάρθρωσης     
- Δείκτες Δραστηριότητας       
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Εταιρειών   
- Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Μικτών Κερδών                        
- Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Καθαρού Αποτελέσματος     
- Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Καθαρών Κερδών EBITDA     
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων  

Η Εγχώρια Αγορά Ιχθυοτροφών                        
Εγχώρια Παραγωγή       
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής                         
Εξέλιξη Εισαγωγών και Εξαγωγών      
Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς       
Μερίδια Αγοράς  
                           
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς                       
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ιχθυοκαλλιέργειας    
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ιχθυοτροφών  
    
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές     
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)     
Ανάλυση SWOT               
Τάσεις και Προοπτικές  

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

    

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved