Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Προσωπικά Δεδομένα
Εκτύπωση    Αποστολή

Privacy policy issues
H ICAP Group Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία παροχής εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, ερευνών αγοράς και συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ως ηγέτιδα στο χώρο αυτό, ανέπτυξε πρακτικές που αφορούν το privacy policy της εταιρείας και έχουν σαν απώτερο σκοπό την ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου για θέματα που κρίνεται ότι είναι αναγκαίο. Είναι λοιπόν χρέος της εταιρείας να δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Πρακτικές προστασίας δεδομένων για το Διαδίκτυο
Η ICAP αποφάσισε να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες της στο διαδίκτυο, γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι αποδεκτό από την εταιρεία ότι, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της παροχής πληροφοριών ελεύθερα στο διαδίκτυο και της προστασίας του ατόμου. Αυτό άλλωστε εκφράζει τις βασικές αρχές και την ευαισθησία της εταιρεία σε τέτοιου είδους θέματα, καθώς και την πλήρη κατανόηση και σεβασμό των διαφόρων αρχών προστασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα Icap Sites
Ο κάθε χρήστης όταν επισκέπτεται τα sites της εταιρεία, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει τα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του ή τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Η εταιρεία δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων από την εταιρεία. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα, και το πράττει κατά βούληση, συλλογής στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης. Τέτοια είναι, ενδεικτικά, το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται το site με την μορφή αύξοντα αριθμού για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στις διάφορες ιστοσελίδες της εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δικές της εργασίες ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών της.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων μέσω των sites της εταιρείας-φόρμες επικοινωνίας
Υπάρχει τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω του εταιρικού και των άλλων sites της ICAP Group. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι φόρμες επικοινωνίας που παρέχονται στον χρήστη, και που επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει σε μια προσπάθεια on line επικοινωνίας με την εταιρεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, με τους οποίους ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα. Η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών μπορεί να περιέχει θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο καθώς και άλλα στοιχεία, όπως θέση στον εργασιακό χώρο και εταιρεία στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά (π.χ. όνομα) ενώ ορισμένα άλλα όχι (π.χ. διεύθυνση), στα πλαίσια περαιτέρω σεβασμού των προσωπικών στοιχείων του ατόμου. Η ICAP χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για δική της χρήση και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου, καθώς και για την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. Η εταιρεία δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, αλλά  μπορεί περιστασιακά να τα χρησιμοποιήσει για εσωτερική χρήση και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην αναγνώριση των ομάδων ενδιαφερομένων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα, πάντα στα πλαίσια εσωτερικής χρήσης.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων-Ευκαιρίες Καριέρας
Η ICAP, στα πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογής βιογραφικών για όλους τους ενδιαφερόμενους για εργασία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και μέσω της αποστολής μιας φόρμας που διατίθεται on line. Στη φόρμα αυτή θα πρέπει να καταγράφονται και τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. Αυτά τα στοιχεία επεξεργάζονται εμπιστευτικά από την εταιρεία και αποστέλλονται στις ενδιαφερόμενες εταιρείες, με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Η ICAP μπορεί επίσης και κατά βούληση να αποστείλει το βιογραφικό του υποψηφίου, εχέμυθα, σε άλλες εταιρείες των οποίων οι θέσεις που προσφέρονται ταιριάζουν στο εργασιακό και ακαδημαϊκό προφίλ του αιτούντα. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα διαφυλάξει τα ατομικά δικαιώματα του κάθε ενδιαφερόμενου και δεν θα επιτρέψει τη διαρροή αυτών των στοιχείων σε τρίτους, εκτός από τις επιλογές του ενδιαφερόμενου και της ίδιας της εταιρείας με σκοπό το συμφέρον του ενδιαφερόμενου.

Χρήση Cookies από την εταιρεία
Η χρήση cookies από την εταιρεία έχει σαν απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωσή του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου και των επιμέρους sites της εταιρείας. Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του κομπιούτερ του χρήστη. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη, κάθε φορά που μπαίνει στα συνδρομητικά sites και παράλληλα να του παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι Internet browsers είναι ρυθμισμένοι να δέχονται cookies. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μην δέχονται cookies. Εάν ο χρήστης επιλέξει να πράξει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα συνδρομητικά sites της εταιρείας και σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν.

Ποιότητα των στοιχείων-Ασφάλεια
Η εταιρεία πρωτίστως στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που παρέχει. Αυτό είναι προς όφελος και της εταιρείας αλλά και του υποκειμένου της πληροφόρησης. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Επίσης η εταιρεία φροντίζει για την εχεμύθεια των στοιχείων που παρέχει καθώς και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των στοιχείων αυτών από μη εγκεκριμένους παράγοντες που πιθανόν να επιζητούν πρόσβαση σε αυτά.

Αναβάθμιση των πρακτικών προστασίας δεδομένων
Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούνται από την εταιρεία. Η ICAP θεωρεί χρέος της να ενημερώσει τον χρήστη ότι δεν εφησυχάζει, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και δρα αναλόγως. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αναθεωρεί και θα αναβαθμίζει τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να κινείται πάντα στους ρυθμούς της εποχής.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πρόκειται για μελέτες οικονομικού περιβάλλοντος ανά κλάδο που αναλύουν τη δοµή, τις εξελίξεις και τις προοπτικές σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.

ΧΡΕΩΣΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Αντίτιμο Κλαδικών Μελετών
Η τιμή αγοράς για κάθε αναλυτική Κλαδική Μελέτη στα Ελληνικά -σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή- ανέρχεται στο ποσό των 731 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%. Η τιμή αγοράς για κάθε συνοπτική Κλαδική Μελέτη στην Αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή, ανέρχεται σε 590 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%. Η δε τιμή αγοράς Συνοπτικής Κλαδικής Μελέτης στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή, ανέρχεται στο ποσό των 471 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%

Τρόπος πληρωμής & πρόσβασης
Η πληρωμή της Κλαδικής Μελέτης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας VISA και MASTERCARD όλων των Τραπεζών ή με τη χρεωστική κάρτα Visa Electron. Ο πελάτης εισάγει στη σχετική θέση της ιστοσελίδας τα στοιχεία του για την έκδοση τιμολογίου προς χρέωση του καθώς και τα στοιχεία της κάρτας του σε ειδικό, ασφαλή για συναλλαγές, χώρο της ιστοσελίδας.
Οι αγοραστές Κλαδικών Μελετών εντός μισής ώρας από την αποδοχή της ηλεκτρονικής πληρωμής έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αποθήκευσης της Κλαδικής Μελέτης στον υπολογιστή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την αγορά της Κλαδικής Μελέτης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και την αντίστοιχη χρέωση της κάρτας του, εφόσον μέχρι την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης δεν θα έχει προβεί σε καμία χρήση της δυνατότητας πρόσβασης στις Κλαδικές Μελέτες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο πελάτης, με την επιφύλαξη του παραπάνω δικαιώματος υπαναχώρησης, δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών Κλαδικών Μελετών παρά μόνο σε περιπτώσεις υπαίτιας παραβίασης από την ICAP των υποχρεώσεων της σε σχέση με την υπηρεσία αυτή. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι με το "άνοιγμα" ή την "αποθήκευση" της Κλαδικής Μελέτης από το site www.icap.gr έστω και μια φορά, θα έχει ήδη λάβει το σύνολο των διατιθέμενων υπηρεσιών και προϊόντων, επομένως μετέπειτα δεν είναι δεκτή η ακύρωση της σύμβασης για άλλο λόγο πλην της μη εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από υπαιτιότητα της ICAP.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών και των πελατών μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.icap.gr, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων και παραπόνων, οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 9:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 2107200050, fax: 2107292575, email: customercare@icap.gr

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η ICAP έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών της. Οι χρήστες και οι πελάτες της ιστοσελίδας www.icap.gr έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνον ατομικά ή για εσωτερικές τους ανάγκες και έχουν υποχρέωση να μη διαθέτουν ούτε να γνωστοποιούν σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα περιεχόμενα των υπηρεσιών αυτών.

ΕΥΘΥΝΗ
Όσον αφορά στο περιεχόμενο των υπηρεσιών, οι παρεχόμενες από την ICAP εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες ενδέχεται λόγω του τεράστιου όγκου τους, του απαιτούμενου χρόνου συλλογής και επεξεργασίας τους και της άντλησής τους από πηγές, εκτός από τις δημοσιεύσεις στον τύπο, που δεν είναι πάντοτε δυνατό να διασταυρωθούν, να παρουσιάσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες. Ο χρήστης και πελάτης των υπηρεσιών αποδέχεται το ενδεχόμενο αυτό, το οποίο αποτελεί για την ICAP προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης για την παροχή των ανάλογων υπηρεσιών της. Η ICAP, λόγω της φύσης του περιεχομένου των υπηρεσιών της, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ενημερότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, αλλά παρέχει στους πελάτες της ένα εργαλείο προκειμένου να το συνεκτιμήσουν με άλλους παράγοντες για τη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Έτσι η ICAP δεν φέρει ευθύνη, πλην των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή δόλου, από τη χρήση και αξιολόγηση εκ μέρους των πελατών της των παρεχόμενων πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της περιορίζεται στην αξία της συγκεκριμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Όσον αφορά τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.icap.gr, η ICAP ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της και πρόσκαιρη διακοπή της εξυπηρέτησης των πελατών της, μόνο για λόγους που οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της ICAP. Οι λοιπές περιπτώσεις μη εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας προσωρινά, περιλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, δεν γεννούν ευθύνη της ICAP και υποχρέωση  αποζημίωσης εκ μέρους της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006)
Η ICAP τηρεί αρχείο με τα δεδομένα των πελατών της ιστοσελίδας www.icap.gr, με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της εμπορικής συναλλαγής. Η ICAP θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά μόνο για την κάλυψη των εσωτερικών της αναγκών χωρίς να τα διαβιβάζει, μερικά ή ολικά, προς τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο.
Ο πελάτης θεωρείται ότι, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των στοιχείων του για την αγορά υπηρεσιών και προϊόντων από την ιστοσελίδα www.icap.gr, χορηγεί στην ICAP τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής, διατηρώντας το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του.
Η ICAP θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας του πελάτη της για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο πελάτης ενημερώσει την ICAP στην ηλεκτρονική της διεύθυνση icapsales@icap.gr ή στο fax: 2107292575 ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση ICAP Group A.E., Ελ.Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα, Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.icap.gr χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) με την κρυπτογράφηση 128-bit, η οποία θεωρείται ως η πλέον ισχυρή για τη διασφάλιση των online εμπορικών συναλλαγών. Έτσι κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους χρήστες, όπως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, πωλούμενο προϊόν, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ώστε να μην είναι δυνατό να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.
Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Κατά την κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, έτσι ώστε να προστατεύονται κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά τους.

Winbank Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς
Μέσω του winbank paycenter, της ασφαλούς δικτυακής πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών της winbank, ολοκληρώνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με χρέωση οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας Visa & MasterCard και χρεωστικής Visa Electron.
Το winbank paycenter χαρακτηρίζεται από:
-Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία
-Backup και recovery διαδικασίες
-Κρυπτογραφημένη επικοινωνία (SSL 128 bit)
-Trusted Third Party πιστοποίηση (Verisign)
-Αδιάλειπτη 24x7 λειτουργία, 365 μέρες τον χρόνο
-Συμβατότητα με κάθε τεχνολογική και λειτουργική πλατφόρμα υλοποίησης του ηλεκτρονικού καταστήματος (Microsoft, UNIX, κλπ)
-Αυξημένη Ασφάλεια με τη χρήση του κωδικού πιστοποίησης κάρτας (CVV2)
-Εγγύηση ασφάλειας των συναλλαγών σε συνεργασία με τους διεθνείς Οργανισμούς VISA και MASTERCARD.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
Για να πλοηγηθείτε στις σελίδες του www.icap.gr χρειάζεστε Internet Explorer 5.5 (ή νεώτερη έκδοση) ή Mozilla Firefox 3.0.


Αναζήτηση
 

Η ICAP Group είναι μία σύγχρονη εταιρεία η οποία αξιοποιεί το διαδίκτυο για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

ICAP Group
Τηλ: 210 7200 000
Email: icap@icap.gr 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved