Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
ICAP Contact Center
Receivables Management
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούνιος 2016
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1.         Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

1.1       Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1.2       Εισαγωγή

1.3       Μέθοδοι Εκτύπωσης

 

2.         Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών

Παράρτημα Κεφαλαίου 2

 

3.         Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών

3.1       Δομή και Διάρθρωση του κλάδου

3.2       Επιχειρήσεις του Κλάδου

3.2.1    Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών

3.2.2    Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών

3.3       Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας

3.3.1    Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας

3.4       Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων

3.4.1    Πωλήσεις Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων

3.5       Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου

3.5.1    Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης         

3.5.2    Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας (Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες)

3.6       Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου

3.6.1    Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης

3.6.2    Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας (Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες)

 

4.         Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου

4.1       Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Γραφικών Τεχνών

-Κερδοφορία

-Αποδοτικότητα

-Ρευστότητα

-Χρηματοοικονομική διάρθρωση          

-Δραστηριότητα

-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί

-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking

-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Βάσει Κερδοφορίας

4.2       Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας

-Κερδοφορία

-Αποδοτικότητα

-Ρευστότητα

-Χρηματοοικονομική διάρθρωση

-Δραστηριότητα

-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί

-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking

-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας Βάσει Κερδοφορίας

Παράρτημα Κεφαλαίου 4

 

5.         Η Αγορά Γραφικών Τεχνών

5.1       Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία         

5.2       Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων

5.3       Πρόβλεψη Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2017-2018)

 

6.         Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς Γραφικών Τεχνών

6.1       Εφημερίδες

Κυκλοφορία Παγκόσμιου Ημερήσιου Τύπου

6.2       Κυριότερες Επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών Παγκοσμίως

6.3       Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς

Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου

 

7.         Συμπεράσματα – Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Προοπτικές

7.1       Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot

Γενικά

Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών

Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου

Ανάλυση SWOT

7.2       Προοπτικές

Παράρτημα Ι: Οικονομική επισκόπηση

Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου

Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

 

           Benchmarking των Εταιρειών Γραφικών Τεχνών (σε ηλεκτρονική μορφή)

           Benchmarking των Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (σε ηλεκτρονική μορφή)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη της πανελλήνιας συνολικής κυκλοφορίας εφημερίδων ανά κατηγορία (2010-2015)

Πίνακας 2.2 Αριθμός και Κυκλοφορία των Περιοδικών (2013-2015)

Πίνακας 2.3 Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής (2006-2011)

Πίνακας 2.4 Αριθμός εκδόσεων νέων βιβλίων (2012-2014)

Πίνακας 2.5 Μέσος ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2006-2015)

Π2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες και Περιοδικά ανά κατηγορία περιοχής (2012 - 2014)

Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2014)

Πίνακας 3.1 Παρουσίαση 67 επιχειρήσεων γραφικών τεχνών

Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2010-2015)

Πίνακας 3.3 Παρουσίαση 33 επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας

Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας  (2010-2015)

Πίνακας 3.5 Παρουσίαση 17 εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων

Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2010 – 2015)

Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης

(2015-2014)

Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία “ Εκδόσεις – Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες ” (2015)

Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2015-2014)

Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας “ Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες ” (2015-2014)

Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2010-2014)

Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2010-2014)

Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2010-2014)

Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων γραφικών τεχνών

(2010-2014)

Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2010-2014)

Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2013-2014)

Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2013-2014)

Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2013-2014)

Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIAMONT PRINT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΓΟΝΤΖΑ, Θ., ΥΙΟΙ, "ΛΥΧΝΙΑ" Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SKY PRINTING Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.23 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει μικτών κερδών (2013-2014)

Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2013-2014)

Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)

Πίνακας 4.26 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Πίνακας 4.27 Δείκτες αποδοτικότητας  επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Πίνακας 4.28 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Πίνακας 4.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Πίνακας 4.30 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Πίνακας 4.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2014)

Πίνακας 4.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας  (2013-2014)

Πίνακας 4.33 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας  (2013-2014)

Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALFA-BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΙΜΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ, ΣΤ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)

Πίνακας 4.44 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2013-2014)

Πίνακας 4.45 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2013-2014)

Πίνακας 4.46 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)

Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών

Πίνακας 5.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2015)

Πίνακας 5.2 Ετήσια μεταβολή αγοράς γραφικών τεχνών (2004-2015)

Πίνακας 5.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης και εγγραφής (2005-2015)

Πίνακας 5.4 Μερίδια αγοράς Διαφημιστικών Εντύπων (2015)

Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράς Χάρτινων Κουτιών (2015)

Πίνακας 5.6 Μερίδια αγοράς Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας (2015)

Πίνακας 5.7 Μερίδια αγοράς Ετικετών (2015)

Πίνακας 6.1 Παγκόσμια έσοδα Εφημερίδων (2013-2015)

Πίνακας 6.2 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου σε ψηφιακή μορφή (2010-2014)

Πίνακας 6.3 Οι 25 κυριότερες επιχειρήσεις γραφικών τεχνών παγκοσμίως

Πίνακας 6.4 Παραγωγή εκτυπωτικού κλάδου ανά χώρα της Ε.Ε. - σε αξία (2010-2014)

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη της κυκλοφορίας των εφημερίδων (2010-2015)

Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη της κυκλοφορίας των περιοδικών (2013-2015)

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2010-2014)

Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2010-2014)

Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας  των  επιχειρήσεων γραφικών τεχνών  (2010-2014)

Διάγραμμα 4.4 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2014/2013)

Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2010-2014)

Διάγραμμα 4.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2014/2013)

Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2005-2015)

Διάγραμμα 5.2 Ποσοστιαία μεταβολή της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2004-2015)

Διάγραμμα 5.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2015)

Διάγραμμα 6.1 Παγκόσμια έσοδα από κυκλοφορία εφημερίδων (2010-2014)

Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση πωλήσεων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών παγκοσμίως

Διάγραμμα 6.3 Κυριότερες χώρες παραγωγής εκτυπωτικού κλάδου (2014)

 

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2017 ICAP GROUP. All rights reserved