Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
Αποδόσεις Solicited Credit Ratings
Εκτύπωση    Αποστολή

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020, 14:22 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020, 11:36 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2020, 13:42 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛ. ΣΥΣΤ & ΔΙΑΧ. ΕΠΕΞ. ΑΝΑΚ. ΥΛΙΚ & ΕΜΠ. ΑΝΑΚ.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020, 15:20 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020, 10:40 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα 13 Μαΐου 2020, 13:49 μ.μ.
Απόσυρση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2020, 10:06 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020, 15:03 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 09 Απριλίου 2020, 12:30 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία BRIQ PROPERTIES Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 07 Απριλίου 2020, 14:24 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 01 Απριλίου 2020, 13:59 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία NORDIA A.E.

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2020, 13:19 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2020, 10:58 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020, 13:46 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία SUPER CARGO SHIPPING & FORWARDING Ε.Π.Ε.

Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2020 , 12:12 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2020, 16:26 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020, 13:33 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "ΑΔΜΗΕ" Α.Ε.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020, 15:03 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 02 Ιανουαρίου 2020, 10:25 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2019 , 14:19 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019, 16:12 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019 , 14:06 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019, 09:52 π.μ.
Απόσυρση Solicited Credit Rating στην εταιρεία E-TRAVEL Α.Ε.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 2019, 14:16 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019, 16:09 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 , 11:39 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019 , 12:23 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019 , 12:07 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019 , 13:45 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019
Απόσυρση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019 , 13:06 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019 , 12:53 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία E-TRAVEL A.E.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019 , 12:47 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ISS FACILITY SERVICES A.E.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019 , 09:04 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία CORAL Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019 , 12:53 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019, 14:59 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 04 Ιουλίου 2019 , 13:43 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2019 , 15:48 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019 , 16:07 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Α.Ε.&Β.Ε.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019 2019, 15:22 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019, 12:30 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019, 11:57 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2019, 14:50 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία OLYMPIA GROUP Α.Ε.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019, 10:58 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2019, 11:03 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019, 09:56 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019, 12:48 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία NORDIA A.E.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019, 16:00 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία BRIQ PROPERTIES Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019, 11:40 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019, 11:44 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία SUPER CARGO SHIPPING & FORWARDING Ε.Π.Ε.

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2019, 11:28 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019, 14:34 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία OLYMPIA GROUP Α.Ε.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019, 09:35 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018, 09:44 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.


Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018, 14:45 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)

Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2018, 16:23 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018, 13:07 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία BRIQ PROPERTIES Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018, 10:17 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018, 10:37 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018, 09:30 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018, 14:48 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2018, 16:25 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2018, 09:15 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧ. ΕΠΕΞ. ΑΝΑΚ. ΥΛΙΚΩΝ & ΕΜΠ. ΑΝΑΚ. ΥΛΙΚΩΝ

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018, 12:38 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018, 12:04 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2018, 09:59 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.


Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018, 10:40 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία CORAL Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018, 09:29 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία E TRAVEL Α.Ε.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018, 11:11 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ISS FACILITY SERVICES Α.Ε.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018, 13:44 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018, 14:30 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018, 12:05 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018, 15:29 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2018, 16:03 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2018, 9:32 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.


Αθήνα, 22 Μαΐου 2018, 15:14 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Μαΐου 2018, 11:41 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Μαΐου 2018, 09:40 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 02 Μαΐου 2018, 12:43 μ.μ.
Τέθηκε υπό εξέταση η Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας (Solicited Credit Rating) της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018, 09:20 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2018, 14:35 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2018, 15:23 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. & Β.Ε.

Αθήνα, 05 Απριλίου 2018, 09:16 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018, 10:25 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018, 13:19 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018, 14:43 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018, 15:40 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2018, 14:44 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018, 15:10 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2018, 10:30 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία OLYMPIA GROUP Α.Ε.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018, 15:45 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018, 14:11 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017, 11:53 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017, 14:44 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2017, 14:04 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2017, 11:28 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017, 11:49 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία CORAL Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2017, 11:38 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017, 15:35 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2017, 16:35 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2017, 12:59 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία E TRAVEL Α.Ε.

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2017, 2:57 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
Απόσυρση Solicited Credit Rating στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017, 14:07 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017, 9:25 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017, 11:59 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017, 11:36 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017, 10:35 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017, 10:30 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017, 14:33 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017, 9:19 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 08 Μαΐου 2017, 15:32 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 06 Απριλίου 2017, 11:38 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αθήνα, 05 Απριλίου 2017
Απόσυρση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017, 12:39 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017, 14:05 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.&Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ. & ΤΗΛΕΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017, 11:07 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017, 14:26 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017, 11:08 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2017, 11:04 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016, 12:06 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2016, 12:04 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε

Αθήνα,14 Νοεμβρίου 2016, 9:39 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα,02 Σεπτεμβρίου 2016, 9:38 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία E TRAVEL Α.Ε.

Αθήνα,29 Ιουλίου 2016, 12:08 μ.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Αθήνα,15 Ιουλίου 2016, 10:06 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016, 10:40 π.μ.
Απόδοση Solicited Credit Rating στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

 

Αναζήτηση
 
Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved