Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Employment Solutions
Employment Solutions Privacy Notice
Employment Solutions SARP
ICAP Outsourcing Privacy Notice
ICAP Outsourcing SARP
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Receivables Management
Employment Solutions
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP Employment Solutions, ξεκινώντας το 1999, δραστηριοποιείται σήμερα με επιτυχία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, και σε όλη την Ελλάδα με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα,  Πάτρα, Ηράκλειο.

To 2015, η ICAP Emloyment Solutions έλαβε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Διασυνοριακή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο των HR Community Awards.

Σήμερα, ο τομέας Employment Solutions παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

Ολοκληρωμένες Λύσεις Προσωπικού
Η ICAP Employment Solutions, με περισσότερους από 2.900 εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε εγκαταστάσεις πελατών μας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εύρεσης και διάθεσης προσωπικού για πλήρη ή μερική απασχόληση, καλύπτοντας μόνιμες ή προσωρινές ανάγκες του οργανισμού σας οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Την εύρεση και διάθεση προσωπικού, το οποίο έχει προηγουμένως προσδιορισθεί ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες όχι μόνο της θέσης αλλά και του οργανισμού ως σύνολο.
• Προετοιμασία και υπογραφή των συμβάσεων εργασίας
• Υποβολή σχετικών εγγράφων στους δημόσιους φορείς
• Υπολογισμό και διεκπεραίωση της μισθοδοσίας
• Πλήρη παροχή υποστηρικτικών διαδικασιών προς την εταιρεία και τους υπαλλήλους πελατών

Υπηρεσίες Recruitment Process Outsourcing (RPO)
Η ICAP Outsourcing Solutions έχει μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη πορεία στην παροχή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού και εξειδικευμένων έργων πρόσληψης, παρέχοντας τις καλύτερες πρακτικές μέσω  υπηρεσιών υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας end-to-end RPO, ή λύσεις εύρεσης προσωπικού (εύρεση, έλεγχος, αξιολόγηση, offer management, exit interviews κλπ.)

Υπηρεσίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)
Η ICAP Employment Solutions ξεχωρίζει για την συνέπεια της στο να προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες προσθέτουν πραγματική αξία στους πελάτες. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσωρινής απασχόλησης που περιλαμβάνουν την εύρεση, πρόσληψη και διαχείριση των εργαζομένων για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών λόγω έκτακτου φόρτου εργασίας, εποχικότητας ή προσωρινής απουσίας προσωπικού σε πελάτες μας.

Διαχείριση Μισθοδοσίας
Η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει πλήρως τον αποτελεσματικό και αποδοτικό υπολογισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας μισθοδοσίας του οργανισμού σας, προσφέροντας εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου, εμπιστευτικότητα, ακρίβεια των αποτελεσμάτων και έλεγχο του κόστους.

Έμπειροι σύμβουλοι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε κάθε έργο ξεχωριστά, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτού καθώς και την συμμόρφωση με τις νομικές αρχές.

Η ICAP Outsourcing Solutions παρακολουθεί, καταγράφει και ελέγχει τις ώρες εργασίας κάθε εργαζόμενου παρέχοντας τον υπολογισμό της Μισθοδοσίας. Αποστέλλει σε μηνιαία βάση το τιμολόγιο, συνοδευόμενο από την αναλυτική κατάσταση κόστους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, διευκολύνοντας  τον έλεγχο του κόστους.

Υπηρεσίες Business Process Outsourcing (BPO)
Η ICAP Outsourcing Solutions αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου, βασιζόμενη σε Service Level Agreements, την διεκπεραίωση υποστηρικτικών και αυτοτελών διαδικασιών της επιχείρησής σας, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην κύρια δραστηριότητά της.
Η ICAP Outsourcing Solutions είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της NorthgateArinso, κορυφαίου παρόχου λογισμικού και υπηρεσιών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να αναζητήσετε θέσεις εργασίας κάντε κλικ στο www.icapjobs.gr

 
Employment Solutions Privacy Notice

Data Protection Policy of ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS S.A

 
Employment Solutions SARP

Subject Access Request Procedures of ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS S.A

 
ICAP Outsourcing Privacy Notice

Data Protection Policy of ICAP OUTSOURCING S.A

 
ICAP Outsourcing SARP

Subject Access Request Procedures of ICAP OUTSOURCING S.A

Αναζήτηση
 

Employment Solutions
Τηλ: 210 7200 569
Email: es@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved