Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
People Solutions SAR
Employment Solutions
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Servicing & Receivables Management
Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
Εκτύπωση    Αποστολή

Ένα Κέντρο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης αποτελεί μία εξελιγμένη διαδικασία αξιολόγησης ατόμων για σκοπούς επιλογής, προαγωγής ή/ και ανάπτυξης. Το πλεονέκτημα του είναι πως συνδυάζονται πολλά δεδομένα, μεθοδολογίες, και κριτήρια και επομένως αυξάνεται η δυνατότητα πρόγνωσης της μελλοντικής απόδοσης/ συμπεριφοράς του ατόμου.


Σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά εργαλεία (όπως ερωτηματολόγια προσωπικότητας και κινήτρων, τεστ ικανοτήτων), δομημένη συνέντευξη και case study – το οποίο συνήθως είναι μια παρουσίαση βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Εναλλακτικά και ανάλογα με τις ανάγκες του ρόλου προς αξιολόγηση, μπορεί να δημιουργηθεί άσκηση ρόλων (πχ συζήτηση υφιστάμενου/ προϊστάμενου ή πελατειακού περιεχομένου), ομαδική άσκηση κλπ.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  της ICAP είναι η δημιουργία ενός case study, που να σχετίζεται ακριβώς με το ρόλο προς αξιολόγηση και είναι προσαρμοσμένο επομένως, στον εκάστοτε ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο, αξιολογούμε τις εν δυνάμει συμπεριφορές του ατόμου που θα χρειάζεται να επιδείξει κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του στη συγκεκριμένη θέση.

Με την ολοκλήρωση του Κέντρου Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, βαθμολογούνται όλες οι μεθοδολογίες από έμπειρους συμβούλους και συντάσσεται μία ατομική έκθεση αποτελεσμάτων. Για άτομα που ήδη εργάζονται στην εταιρεία- πελάτη ή σε μία διαδικασία που έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, ακολουθεί συζήτηση ανατροφοδότησης  και δημιουργία πλάνου ανάπτυξης.

Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά και διαρκούν από μισή έως μία ημέρα.

Αναζήτηση
 
Η ICAP σας βοηθάει να εξελιχθείτε σε Εργοδότη Επιλογής!
Κώστας Ζούλιας
Director of Human Capital Consulting
Τηλ: 210 7200 168
Email: hcc@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved