Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
People Solutions SAR
Employment Solutions
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Receivables Management
Συστήματα Ανταμοιβών
Εκτύπωση    Αποστολή

Αξιολογήσεις θέσεων εργασίας, σχεδιασμός μισθολογικών κλιμακίων, συστήματα bonus για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, κίνητρα για στελέχη, εστιασμένες έρευνες και γενικά όλες οι υπηρεσίες που θα βοηθήσουν μια επιχείρηση να προσελκύσει και να διακρατήσει εργαζόμενους ποιότητας, με οικονομικό τρόπο.

Κάθε επιχείρηση καλείται να επιτύχει την χρυσή ισορροπία μεταξύ του ελάχιστου κόστους του Ανθρώπινου Παράγοντα και της μέγιστης προσέλκυσης και παρακίνησης του.
Ειδικότερα όταν η οργάνωση της επιχείρησης αλλάζει, λόγω νέων αναγκών ή εξορθολογισμού του κόστους, η επίτευξη της ισορροπίας αυτής από τις επιχειρήσεις απαιτεί συχνά υποστήριξη ειδικών που θα εξασφαλίσουν αντικειμενικότητα και τεκμηριωμένη προσέγγιση.
Εμείς θα αναλύσουμε και θα αξιολογήσουμε για σας τις θέσεις εργασίας σας και θα τις κατατάξουμε με γνώμονα την εξωτερική και εσωτερική ισορροπία. Θα δημιουργήσουμε μαζί σας μισθολογικό σύστημα και σύστημα κινήτρων που θα ταιριάζει στην αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης, ανάλογα με το αντικείμενο, το μέγεθος και τη γεωγραφία της.
Χρησιμοποιούμε τεκμηριωμένη μεθοδολογία προερχόμενη από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και ανεξάρτητες έρευνες αποδοχών ανάλογα με τη περίσταση. Η τελική λύση θα είναι απλή, ειδικά σχεδιασμένη για την επιχείρηση σας και δεν θα είναι «προϊόν από το ράφι».

Ποιοι οργανισμοί χρειάζονται ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της ανταμοιβής:
• Οι εταιρείες που δεν έχουν οργανωμένο σύστημα ανταμοιβών και έχουν διαγνώσει ότι υπάρχει έλλειμμα ελέγχου, κινητοποίησης, ανταγωνιστικότητας και εσωτερικής δικαιοσύνης.
• Εταιρείες με δομημένα συστήματα αμοιβών που όμως δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.
• Οι εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην προσέλκυση, τη διακράτηση και την ενθάρρυνση των εργαζομένων.

Τι περιλαμβάνεται σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης ανταμοιβής:
• Ανάλυση και αξιολόγηση θέσεων εργασίας με γνώμονα εσωτερικές και εξωτερικές συγκρίσεις
• Σχεδιασμός βασικού συστήματος αποδοχών  με σχηματισμό κλιμακίων και μηχανισμούς μισθολογικής εξέλιξης.
• Κίνητρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (π.χ. Bonus παραγωγικότητας, stock options)
• Παροχές
• Σύνδεση με σύστημα διαχείρισης απόδοσης

Αρχές του συστήματος

• Επιβράβευση απόδοσης
• Δικαιοσύνη (Εξωτερική και Εσωτερική)
• Ανταγωνιστικότητα (στην αγορά)
• Αποδοτικότητα, οικονομία
• Παροχή κινήτρων
• Ευθυγράμμιση με τη επιχειρησιακή στρατηγική
• Διαφάνεια

Ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται

• Ερωτηματολόγια αξιολόγησης θέσεων εργασίας
• Έρευνες μισθών και παροχών

Αναζήτηση
 

Η ICAP σας βοηθάει να εξελιχθείτε σε Εργοδότη Επιλογής!

Κώστας Ζούλιας
Director of Human Capital Consulting
Τηλ: 210 7200 168
Email: hcc@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved