Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
People Solutions SAR
Employment Solutions
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Receivables Management
Έλεγχος και Οργάνωση της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκτύπωση    Αποστολή

Έλεγχος της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης και υποβολή προτάσεων για βελτίωση, σύμφωνα με τις στρατηγικές της επιδιώξεις και τις ανάγκες της για ανθρώπινο δυναμικό. Ο έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ενώ μπορεί να επεκταθεί σε αξιολόγηση της οργανωσιακής δομής και των στελεχών της διοίκησης της επιχείρησης. Η υπηρεσία έχει ιδιαίτερη αξία σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων όπου η διαδικασία “due diligence” της εταιρείας ολοκληρώνεται με την διαδικασία HR Audit.

Η διαχείριση των ανθρώπινου παράγοντα δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένη σε όλες τις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς. Όμως στις μέρες μας όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποδοτικότητας.
Εμείς στην ICAP θα σας βοηθήσουμε να φέρετε  την διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε βέλτιστο επίπεδο και θα την εναρμονίσουμε με τις καλύτερες σύγχρονες πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα, αξιολογούμε και στη συνέχεια προτείνουμε βελτιώσεις στη στρατηγική και στην οργάνωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στα συστήματα και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, στην κουλτούρα της επιχείρησης, στην οργάνωση της σε δομές και διαδικασίες, στη διαχείριση απόδοσης και ανταμοιβών, στο σύστημα προσλήψεων, στην αξιολόγηση του στελεχιακού δυναμικού και στον προγραμματισμό εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
Επίσης προτείνουμε Δείκτες παρακολούθησης της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η επιχείρηση έτσι μπορεί να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας Ανθρώπινου Δυναμικού και να συγκριθεί με την αγορά.

Ειδικά σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, με το συγκεκριμένο έλεγχο, διαπιστώνονται οι διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της διαχείρισης, αξιολογούνται οι δυσκολίες και λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σύγκλισης και εξασφάλισης της ενιαίας και ομαλής λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται ποιοτικό έλεγχο της Διαχείρισης και της Οργάνωσης Ανθρώπινου Δυναμικού

• Οργανισμοί που θεωρούν ότι η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τους δεν ενισχύει τους επιχειρησιακούς στόχους
• Οργανισμοί που έχουν διαγνώσει προβλήματα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό τους, π.χ. υψηλό δείκτη οικειοθελών αποχωρήσεων, ασθενή προσέλκυση και διακράτηση ταλαντούχων εργαζόμενων, το χαμηλό δείκτη παρακίνησης, προβλήματα επικοινωνίας, κλπ.
• Οργανισμοί που θέλουν να συγκρίνουν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τους έναντι του ανταγωνισμού τους.
Οργανισμοί που ετοιμάζονται για επέκταση, μια συγχώνευση ή εξαγορά.

Τι περιλαμβάνει:

• Ένα λεπτομερές check-up σε κρίσιμους τομείς της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
• Στρατηγική και Οργάνωση της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού
• Συστήματα και διαχείριση της λειτουργίας του ΑΔ.
• Πολιτικές και πρακτικές
Οργανωτική Δομή επιχείρησης

Στα παραπάνω μπορούν να προστεθούν:

• Έλεγχος οργανωσιακής Κουλτούρας
• Αξιολόγηση στελεχών διοίκησης

Αναζήτηση
 

Η ICAP σας βοηθάει να εξελιχθείτε σε Εργοδότη Επιλογής!

Κώστας Ζούλιας
Director of Human Capital Consulting
Τηλ: 210 7200 168
Email: hcc@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved