Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
People Solutions SAR
Employment Solutions
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Receivables Management
Ανάπτυξη Εταιρικής Φιλοσοφίας, Αξιών και Συμπεριφορών
Εκτύπωση    Αποστολή

Διερεύνηση, αποτύπωση και επικοινωνία της εταιρικής κουλτούρας μιας επιχείρησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον τρόπο διοίκησης και τις συμπεριφορές των εργαζομένων. Ανάλυση σε αξίες, αποστολή, όραμα και συμπεριφορές και σύνδεση με τα υπόλοιπα συστήματα της επιχείρησης. Επικοινωνία και διαπότιση στο σώμα των εργαζομένων.

Κάθε επιχείρηση που στοχεύει να είναι ηγετική στο κλάδο της έχει τη δική της ταυτότητα που τη κάνει να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλη.
Ένα έντονο στοιχείο της οργανωτικής ταυτότητας είναι η εταιρική κουλτούρα. Η Εταιρική κουλτούρα προέρχεται από τις βασικές αξίες. Οι αξίες αυτές είναι οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και οι πεποιθήσεις που καθοδηγούν την οργάνωση, προσδιορίζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων και τους προσφέρουν υπερηφάνεια και την αίσθηση του ανήκειν.
Ένα άλλο στοιχείο της οργανωτικής ταυτότητας είναι η εταιρική αποστολή, η οποία εκφράζει το λόγο ύπαρξης της επιχείρησης. Ορίζει τι κάνει πολύ καλά η επιχείρηση και καθοδηγεί την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων της.
Τέλος, ο απώτερος στόχος που συνδέει την οργάνωση με το μέλλον της, είναι το όραμα της εταιρείας. Παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών στόχων μακράς διάρκειας και καταδεικνύει την κορυφή.
που πρέπει να κατακτηθεί.

Η ICAP παρέχει την μέθοδο και την εμπειρία στην επιχείρηση ώστε να αποσαφηνίσει και να εκφράσει τις αξίες της και τις συνακόλουθες συμπεριφορές, τις συνδέει με την επαγγελματική ζωή και υποστηρίζει την διάδοση τους στους εργαζομένους.

Επιπλέον, η ICAP διευκολύνει τη διαμόρφωση της αποστολής και την ανάπτυξη του οράματος, τα συνδέει με τις αξίες, βοηθά να δημιουργηθεί εκστρατεία επικοινωνίας και παρέχει εκπαίδευση στους εργαζόμενους στις έννοιες και την πρακτική τους αξία.

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται την ανάπτυξη των εταιρικών αξιών - την αποστολή και το όραμα;

• Κάθε επιχείρηση που στοχεύει να ηγηθεί στον κλάδο της
• Κάθε νέα επιχείρηση ή κάθε επιχείρηση που προκύπτει από συγχώνευση ή εξαγορά και βρίσκεται στη διαδικασία οικοδόμησης της ταυτότητας.
• Κάθε οργάνωση που έχει μια κληρονομιά, αλλά δεν την έχει εξελίξει σε μια δυναμική ταυτότητα για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Κάθε οργάνωση που χρειάζεται ένα θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.


Τι περιλαμβάνει;

• Εντοπισμός και αποτύπωση των αξιών και συμπεριφορών που διέπουν την επιχείρηση και σύνδεση τους με την καθημερινότητα των εργαζομένων
• Καθορισμός και αποτύπωση της εταιρικής αποστολής
• Καθορισμός και αποτύπωση του εταιρικού οράματος
• Ανάπτυξη και υλοποίηση της επικοινωνίας και εκπαίδευσης των εργαζομένων


Εργαλεία
• ομάδες εστίασης
(focus groups)
• Συνεντεύξεις,
• Συνεδρίες Brainstorming
• Ερωτηματολόγια
• Έρευνες ικανοποίησης

Αναζήτηση
 

Η ICAP σας βοηθάει να εξελιχθείτε σε Εργοδότη Επιλογής!

Κώστας Ζούλιας
Director of Human Capital Consulting
Τηλ: 210 7200 168
Email: hcc@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved