Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
People Solutions SAR
Employment Solutions
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Receivables Management
Υπηρεσίες Επανατοποθέτησης
Εκτύπωση    Αποστολή

Υπηρεσίες υποστήριξης των αποχωρούντων στελεχών και εν γένει των εργαζόμενων μιας επιχείρησης, στην προσπάθεια τους για αναζήτηση νέου εργοδότη. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται σε δύο κύριους άξονες, την ενίσχυση της εικόνας του εργαζόμενου ως υποψήφιου στην αγορά εργασίας, με αξιολόγηση και αντίστοιχη εκπαίδευση του και την ενεργή αναζήτηση του επόμενου εργοδότη με βάση τους στόχους του. Οι υπηρεσίες επανατοποθέτησης προσφέρουν τεράστιο όφελος και στα δύο μέρη, στον εργαζόμενο γιατί υποστηρίζεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της εργασιακής του ζωής και στην επιχείρηση γιατί ενισχύει την εικόνα της ως υπεύθυνος εργοδότης εσωτερικά και εξωτερικά.

Αναδιοργανώσεις, πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους ανθρώπινου δυναμικού, συγχωνεύσεις και άλλες περιστάσεις προκαλούν απολύσεις προσωπικού που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις των εργαζομένων, να δυσχεράνουν το εργασιακό κλίμα, να μειώσουν τη δέσμευση και τελικά να επηρεάσουν την εικόνα του οργανισμού. Η επίδραση είναι ισχυρότερη όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια μακρά θητεία με την επιχείρηση.

Η υπηρεσία επανατοποθέτησης προετοιμάζει τους εργαζόμενους που απολύονται για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους, εκτός του οργανισμού. Τους δίνει ψυχολογική στήριξη, τους βοηθά να επαναξιολογήσουν τις δεξιότητές τους και τα προσόντα τους, τους βοηθάει να κατανοήσουν την αγορά και τους υποστηρίζει στην αξιολόγηση των επιλογών που θα παρουσιαστούν και στη διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους εργοδότες. Επιπλέον, βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από τη μείωση του προσωπικού ή και τις απολύσεις στελεχών.

Η ICAP θα προετοιμάσει τον εργαζόμενο για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Θα τον κάνει καλύτερο υποψήφιο στην αγορά εργασίας και θα τον υποστηρίξει μέχρι να βρει την νέα του δουλειά. Θα τον βοηθήσει να χαρτογραφήσει την αγορά εργασίας, να προσανατολιστεί σε αυτήν, να καθορίσει τους στόχους του και να παρουσιάσει  τις ικανότητες και τα προσόντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης θα τον βοηθήσει να αξιολογήσει νέες κατευθύνσεις, όπως π.χ. επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Τέλος, θα τον υποστηρίξει κατά τα πρώτα βήματα με το νέο του εργοδότη.

Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι ευέλικτα , ανάλογα με το επίπεδο και το βαθμό δυσκολίας του έργου ενώ ταυτόχρονα έχουν συγκεκριμένη δομή και πρόγραμμα.

Ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται την υπηρεσία ανατοποθέτησης

• Οργανισμοί υπό αναδιάρθρωση η οποία περιλαμβάνει απολύσεις στελεχών και εργαζομένων
• Οργανισμοί που προβαίνουν σε πρωτοβουλίες εθελούσιας εξόδου και θέλουν να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν
• Επιχειρήσεις που χρειάζεται να απολύσουν εργαζόμενους μακράς θητείας για οποιοδήποτε λόγο
• Κάθε επιχείρηση για να τονώσει το προφίλ της σαν υπεύθυνος εργοδότης


Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία;

• Προσανατολισμός και εξοικείωση συμμετέχοντα
• Αξιολόγηση των δεξιοτήτων, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αποτύπωση επιτευγμάτων.
• Σχεδιασμός καριέρας και χαρτογράφηση της αγοράς. Παροχή καταλόγων επιχειρήσεων στόχων.
• Σχεδιασμός προσωπικής εκστρατεία, ανάπτυξη δικτύου επαφών, υλοποίηση της εκστρατείας. - email, τηλεφωνικές κλήσεις, εξασφάλιση συνεντεύξεων.
• Η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μάρκετινγκ (δικτύωση, συνέντευξη) και εργαλείων (Βιογραφικό σημείωμα ελληνικά-αγγλικά, συνοδευτικές επιστολές,  κλπ.).
• Καθοδήγηση και υποστήριξη στην αξιολόγηση των προσφορών και τη διαπραγμάτευση με δυνητικούς εργοδότες.
• Coaching και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της νέας εργασίας.

Ειδικά εργαλεία

• Ψυχομετρικά εργαλεία Hogan
• Πρόσβαση στο findbiz
• Πρόσβαση σε καταλόγους επιχειρήσεων

Αναζήτηση
 

Η ICAP σας βοηθάει να εξελιχθείτε σε Εργοδότη Επιλογής!

Κώστας Ζούλιας
Director of Human Capital Consulting
Τηλ: 210 7200 168
Email: hcc@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved