Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
People Solutions SAR
Employment Solutions
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Receivables Management
Cut-e
Εκτύπωση    Αποστολή

Η cut-e δημιουργεί έξυπνες λύσεις μέτρησης του ανθρώπινου παράγοντα με έγκυρα και καινοτομικά διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης. Η cut-e είναι παγκοσμίως ο συνεργάτης που προτιμούν οι οργανισμοί που επιζητούν το καλύτερο. Cut-e σημαίνει έξυπνο, έγκυρο, επιλεγμένο.
Τα καινοτομικά διαδικτυακά εργαλεία της cut-e βοηθούν τους επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και τα διευθυντικά στελέχη να παίρνουν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες αποφάσεις σε σχέση με την αξιολόγηση ταλέντου. Τα εργαλεία της cut-e χτίζονται σε ισχυρά θεμέλια έρευνας και ψυχομετρία και είναι σύντομα, ουσιαστικά και φιλικά προς τον χρήστη.
Η cut-e βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τους ανθρώπους με τις σωστές ικανότητες και την κατάλληλη νοοτροπία προκειμένου να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Είτε πρόκειται για επιλογή, ανάπτυξη στελεχών, δημιουργία ομάδων, ή οργανωτική ανάπτυξη η cut-e προσφέρει έξυπνα εργαλεία για επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και διευθυντικά στελέχη.    

Τεστ ικανοτήτων
Για πολλά χρόνια η έρευνα έχει δείξει ότι τα τεστ ικανοτήτων είναι ισχυρά εργαλεία πρόβλεψης για την επιτυχία στον επαγγελματικό στίβο. Παρέχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη λήψη αποφάσεων Ανθρώπινου Δυναμικού με συγκριτικά μικρή επένδυση. Όλα τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό του δυναμικού των εργαζομένων αλλά είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλα για την αποτελεσματική προεπιλογή ως μέρος της διαδικασίας on-line προσλήψεων.

Ερωτηματολόγια Δεξιοτήτων
Σε οποιαδήποτε εργασία, η επιτυχία εξαρτάται από βασικές δεξιότητες. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες και οι ικανότητες επικοινωνίας, ο τρόπος που κάποιος εργάζεται, προσεγγίζει τα προβλήματα και ξεπερνά τις προκλήσεις είναι συχνά πιο σημαντικοί παράγοντες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία στο ρόλο από ό, τι οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.
Με καλά σχεδιασμένα αυτοπεριγραφικά ερωτηματολόγια, η cut-e μετρά εκείνες τις διαστάσεις της προσωπικότητας που είναι κρίσιμες για την επιτυχία στην εργασία και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τις αποφάσεις επιλογής και ανάπτυξης.


Cut-e Tools

Αναζήτηση
 

Human Capital Consulting
Γαλήνη Ηλιοπούλου
Τηλ: 210 7200 140
Email: giliopoulou@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved