Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Industry Rating Report
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP, το μοναδικό ελληνικό Credit Rating Agency, πρωτοπορεί με το Industry Rating Report: Έναν προβλεπτικό δείκτη  αποτύπωσης  του πιστωτικού κινδύνου και της προοπτικής  του κάθε κλάδου της Eλληνικής  οικονομίας.

H κατάσταση της πλειοψηφίας των ελληνικών εταιρειών επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των εταιρειών που αξιολογούνται σε ζώνη υψηλού πιστοληπτικού κινδύνου.  Αυτές οι εταιρείες πλέον αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
Η γενική επιδείνωση έκανε δυσδιάκριτα σε κάθε κλάδο της Οικονομίας τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν σε αυτήν. Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις η επιδείνωση οφείλεται στην υπερβολική μόχλευση, σε άλλες σηματοδοτεί μία μόνιμη στροφή της ζήτησης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα των περιορισμών της ζήτησης και των ταμειακών ροών λόγω της ύφεσης, μίας κατάστασης ωστόσο που μπορεί να αναστραφεί.
Λόγω των παραπάνω τίθεται η ανάγκη να μπορούν οι φορείς της αγοράς να διακρίνουν μεταξύ των κλάδων που έχουν κάποιες προοπτικές ανάπτυξης σε περίπτωση ανάκαμψης της οικονομίας και εκείνων που θα εγκλωβιστούν σε ένα φαύλο κύκλο πίστωσης, δηλ. κλάδοι με μεγάλο αριθμό αθετήσεων των υποχρεώσεων των εταιρειών που ανήκουν σε αυτούς.

Η ICAP Group με σκοπό να δώσει λύσεις σε ανάγκες της αγοράς που διαμορφώθηκαν κατά την οικονομική κρίση, ανέπτυξε το Industry Rating, έναν προβλεπτικό δείκτη ο οποίος εστιασμένος σε μελλοντικές εκτιμήσεις και όχι αποκλειστικά σε παρελθοντικά δεδομένα, αποτυπώνει τους κινδύνους και τις προοπτικές του κάθε κλάδου. Ειδικότερα, ενσωματώνει την  ανάλυση προσανατολισμένη σε πιθανές μελλοντικές επιδόσεις, όπως η ανάγκη κατηγοριοποίησης, με βάση τις προοπτικές των εταιρειών οι οποίες έχουν βιώσει ένα ή περισσότερα γεγονότα αθέτησης υποχρεώσεων και ταξινομούνται ως υψηλού κινδύνου.  Αυτές οι εταιρείες εξακολουθούν να συναλλάσσονται, με μερικές να ενδέχεται να καταλήξουν σε μία τελική κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, ενώ άλλες να έχουν δυνατότητα επανάκαμψης και αναβίωσης.

Αποτύπωση του Industry Rating

Το Industry Rating αποτελείται από δύο επιμέρους ενδείξεις:
• To Risk Score, το βαθμό πιστωτικού κινδύνου του κλάδου με ορίζοντα ενός έτους, που εκφράζει την τάση του κλάδου για υψηλό ή χαμηλό ποσοστό αθέτησης (Default Rate) επί του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων του κλάδου
• To Relative Strength Index, που τοποθετεί συγκριτικά τους κλάδους ως προς την αναμενόμενη οικονομική επίδοσή τους για το επόμενο έτος.

Το Industry Rating αναπαρίσταται με 2 ψηφία σε αλφαριθμητική κλίμακα, αποτυπώνοντας τις δύο αυτές επιμέρους ενδείξεις:


Παράδειγμα
Ένας κλάδος με Industry Rating g2 σημαίνει ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον για τις εταιρείες που λειτουργούν σε αυτόν, αρκετά υψηλού πιστωτικού κινδύνου, που όμως έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές επιδόσεις σε περίπτωση ανάκαμψης της οικονομίας

Μεθοδολογία  Industry Rating

Για τον υπολογισμό του Industry Rating,
• Αναπτύχθηκε σχετικός στατιστικός αλγόριθμος,
• Εξετάζονται συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
• Αναλύονται οι οικονομικές επιδόσεις

Αναφορικά με την εξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κλάδου, οι Αναλυτές της ICAP διαθέτοντας βαθειά γνώση και σημαντική εμπειρία εστιάζουν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:
• Καθορισμός της φάσης του Κύκλου Ζωής που ανήκουν τα προϊόντα του Κλάδου (Εισαγωγή, Ανάπτυξη, Ωριμότητα, Κορεσμός, Πτώση),
• Εμπόδια εισόδου νέων εταιρειών,
• Κινδύνους που απορρέουν από την νομοθεσία,
• Ανταγωνισμός μεταξύ των Εταιρειών,
• Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης

Η ICAP είναι αναγνωρισμένη ως Credit Rating Agency (CRA) από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που εξουσιοδοτείται να παρέχει στην αγορά διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Ratings) των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Για περισσότερες απορίες αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να λάβετε ένα Industry Rating που σας ενδιαφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Credit Risk Services,στο τηλ. 210 7200512.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved