Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
ICAP Data.Prisma
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ICAP Data.Prisma
Εκτύπωση    Αποστολή

Το Data.Prisma  της ICAP είναι το πλέον σύγχρονο εργαλείο επιχειρηματικής πληροφόρησης για την ανάλυση οικονομικών και εμπορικών δεδομένων, με στόχο την εταιρική ανάπτυξη μέσω εξειδικευμένου προσδιορισμού του ζητούμενου προφίλ (profiling) εταιρειών.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο να παρέχει στους πελάτες άμεση πρόσβαση σε ένα πλήρες πακέτο επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με ένα προεπιλεγμένο σύνολο εταιρικών οντοτήτων. Παράλληλα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για συγκέντρωση, ανάλυση, profiling και δημιουργία αναφορών βασισμένες σε όλες τις παρεχόμενες από το σύστημα πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες μπορούν να εντοπίζουν νέους πελάτες, να αναζητούν πληροφορίες για νέους συνεργάτες και να υποστηρίξουν τις καθημερινές εργασίες πολλών διευθύνσεων.

Η εφαρμογή παρέχει:

  • Εκτεταμένες δυνατότητες αναζήτησης για εύκολη εύρεση οποιασδήποτε οντότητας 
  • Δυνατότητα για περαιτέρω εισχώρηση σε διαγράμματα για άμεση ανάλυση σε βάθος
  • Παραμετροποιήσιμοι πίνακες επισκόπησης και αναφορές, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του χρήστη
  • Προκαθορισμένες αναλύσεις δειγμάτων, συγκρίσεων και κατατάξεων που απλουστεύουν τις διαδικασίες
  • Προχωρημένες και διαδραστικές λειτουργίες αναφορών (reporting)
  • Προχωρημένη οικονομική και στατιστική ανάλυση

 

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved