Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
31/7/2008
Ανοδική η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εκτύπωση    Αποστολή

Η Πληροφορική και ειδικότερα ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί κλάδο με εξέχουσα δυναμική. Στον τομέα εξοπλισμού Η/Υ (computer hardware) δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εισαγωγές και τη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι περισσότερες εξ’ αυτών έχουν αναπτύξει δραστηριότητα και σε άλλους τομείς του ευρύτερου κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως τις τηλεπικοινωνίες, το λογισμικό, τις υπηρεσίες πληροφορικής, τον εξοπλισμό γραφείου κλπ. Οι τελευταίες πρόσφατες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην έκτη έκδοση της κλαδικής μελέτης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP.

Η συνολική εγχώρια αγορά προσωπικών υπολογιστών & servers ακολούθησε ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1995-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18,1%, ενώ για το 2008 η συνολική αγορά προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει ανοδική τάση της τάξης του 25%. Το συνολικό μέγεθος της εξεταζό¬μενης αγοράς καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις κατηγορίες desktop και φορητών υπολογιστών. Οι υπολογιστές Desktop κά¬λυψαν περίπου το 52% της συνολικής αγοράς το 2007. Αντίστοιχα, ποσοστό 45,7% αφορά τους φορητούς υπολογιστές, ενώ οι servers κάλυψαν το 2,7% της συνολικής αγοράς προσωπικών υπολογιστών κατά το 2007.

Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλά μεγέθη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο βαθμός συγκέντρωσης είναι υψηλός, καθώς πέντε εταιρείες ελέγχουν περίπου το 77% της αγοράς των φορητών Η/Υ, ενώ οκτώ εταιρείες καλύπτουν το 59% της αγοράς των desktop. Το γεγονός αυτό καθιστά εντονότερο τον ανταγωνισμό, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα μερίδιά τους με κάθε τρόπο (πχ. ανανεώνοντας συχνά την γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ενισχύοντας το εμπορικό τους σήμα και τη φήμη που το συνοδεύει, εστιάζοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, διευρύνοντας το δίκτυο καταστημάτων τους, κ.α.).

Ο κλάδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο δε ρυθμός ανάπτυξής του καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που συντελείται σε διεθνές επίπεδο. Όπως εκτιμούν παράγοντες του κλάδου, η διάθεση νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών με αυξημένη λειτουργικότητα, πολλαπλές εφαρμογές και μικρότερες διαστάσεις σε συνδυασμό με αντίστοιχη συρρίκνωση κόστους, δημιουργούν προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, εκτιμάται ότι η συνολική εγχώρια αγορά Η/Υ (φορητοί, desktops και servers) θα παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 25% το 2008 σε σχέση με το 2007, με τους φορητούς να ξεπερνούν οριακά (σε τεμάχια) τους desktops.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων εισαγωγής και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Παράλληλα, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 33 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2005 και 2006. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 2,3% το 2006 σε σχέση με το 2005, ενώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αύξηση 53,8% την ίδια περίοδο.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασαν οριακή αύξηση το 2006 σε σχέση με το 2005, ενώ τόσο το περιθώριο λειτουργικού κέρδους όσο και καθαρού κέρδους παρουσίασαν βελτίωση. Αντίστοιχα, και το καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος παρουσίασε σημαντική βελτίωση την εξεταζόμενη περίοδο. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε το 2006 (49,93%) σε σχέση με το 2005 (15%). O δείκτης δανειακής επιβάρυνσης μειώθηκε το 2006 σε σχέση με το 2005, ενώ η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων παρουσίασε βελτίωση.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved