Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
22/7/2008
Εξέλιξη Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς (Ιούνιος 2008)
Εκτύπωση    Αποστολή
Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρατίθενται δεδομένα για την εξέλιξη των μεγεθών της οικονομικής συμπεριφοράς (Απλήρωτες Συναλλαγματικές - Ακάλυπτες Επιταγές) στην Ελλάδα για την περίοδο Ιουνίου 2008. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από την εταιρεία Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ.

Μελετώντας την εξέλιξη μεγεθών οικονομικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2008, διαπιστώνουμε ότι υπήρξε σημαντική μείωση τόσο στον αριθμό τεμαχίων όσο και στην αξία, και των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών.

Συγκρίνοντας την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών Ιανουαρίου - Ιουνίου 2007 και 2008, παρατηρούμε ότι η αξία και ο αριθμός τεμαχίων τόσο των ακάλυπτων επιταγών όσο και των απλήρωτων συναλλαγματικών είχαν πτωτική πορεία.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved