Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
1/10/2018
Μεθοδολογία Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Α.Ε.Ε.Α.Π. από την ICAP Group
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ΙCAP Group πρωτοπορεί, αποδίδοντας Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
και σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

Ειδική μεθοδολογία για την απόδοση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) σε ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) ανέπτυξε πρώτη και πλέον αποδίδει, η ICAP Group, σε αναγνώριση των σύγχρονων αναγκών της αγοράς Επενδυτικών Ακινήτων.

Στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της αλλά και της μακρόχρονης συμβολής της στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι με ευέλικτες και σύγχρονες λύσεις, η ICAP Group, εφαρμόζει ήδη τη νέα αυτή μεθοδολογία η οποία δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση της σημαντικής ανάπτυξης που αναμένεται να έχει ο Θεσμός των Α.Ε.Ε.Α.Π. στη χώρα μας, αλλά και των επίσημων προβλέψεων, πως οι συγκεκριμένες εταιρείες θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των θεσμικών «Επενδυτών Ακινήτων», στην Ελλάδα.

Στόχος της ICAP ήταν και παραμένει, οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας που θα αποδίδονται μέσω αυτής της μεθοδολογίας να είναι επαρκούς ποιότητας και να εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, τις Αρχές της Ακεραιότητας και της Αξιοπιστίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η Διεύθυνση ICAP Credit Risk Services έλαβε υπόψη της, όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απορρέουν αφενός από το ειδικό νομικό και φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών και αφετέρου από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται και η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της κτηματαγοράς (ιδιαίτερα της προσφοράς και ζήτησης χώρων προς ενοικίαση), την πορεία του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου επενδυτικού κλίματος.

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

Αναζήτηση
 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τριμηνιαία Newsletter της ICAP, όμιλος εταιρειών
Γραφείο Τύπου
Τηλ: 210 7200 495
Email: pr@icap.gr 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved