Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
Χάρτης
Εκτύπωση    Αποστολή
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
ICAP Data.Prisma
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Risk Training Institute
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Credit Risk
Credit Watch
Credit.Eye
Risk.Profiler
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
Μεθοδολογίες Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας
Εταιρικά Χρεόγραφα – Μεθοδολογία απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings)
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
Αποδόσεις Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
Τι είναι το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange;
Η σημασία της χρήσης Στοιχείων Συναλλαγών
Γιατί να γίνω Μέλος;
Πώς θα γίνω Μέλος;
Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων μου;
Δηλώστε ενδιαφέρον για το ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Marketing Intelligence online Tools
Findbiz
Hoovers
Kompass
D&B DUNS Registered Solutions
Marketing Data
Company Data
Ελληνικές Εταιρείες
Ξένες Εταιρείες
Digital Solutions
Google AdWords
Γιατί έχει αποτέλεσμα το Google AdWords
Google Display Network
Γιατί να συνεργαστείτε με την ICAP
Επιχειρηματικές Εκδόσεις
Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός
Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων
Business Leaders in Greece
Leading Employers in Greece
40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας
Leading Women in Business
Η Ελλάδα σε Αριθμούς
Χρυσές Επέτειοι
Οι Επιχειρήσεις που Ξεχωρίζουν Διαχρονικά
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
People Solutions
Training Solutions
Executive Search & Selection
Recruitment Solutions
Human Capital Consulting
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ψυχομετρικά εργαλεία
Υπηρεσίες Επανατοποθέτησης
Ανάπτυξη Εταιρικής Φιλοσοφίας, Αξιών και Συμπεριφορών
Έλεγχος και Οργάνωση της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Συστήματα Ανταμοιβών
Συστήματα Απόδοσης και Ανάπτυξης Προσωπικού
Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
People Solutions SAR
Employment Solutions
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions A.Ε.
Employment Solutions SARP
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Outsourcing A.Ε.
ICAP Outsourcing SARP
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.
Διαχείριση B2C Απαιτήσεων
Διαχείριση Β2Β Απαιτήσεων
Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Προηγμένη Τεχνολογία
Πιστοποίηση κατά ISO
Receivables Management Privacy Policy
ΛΥΣΙΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Νέα - Δημοσιεύσεις
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Εταιρεία
Ταυτότητα Ομίλου
Επιχειρηματικές Μονάδες
Διοικητικό Συμβούλιο & Εκτελεστική Επιτροπή
Διεθνείς Συνεργασίες
Οικονομικά Μεγέθη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οι Άνθρωποί μας
Το Περιβάλλον
Κοινωνική Συνεισφορά / Εθελοντισμός
Βραβεία και Διακρίσεις
Πιστοποίηση κατά ISO
Γραφεία
Αναζήτηση
 
Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved