Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Credit Risk
Credit Watch
Credit.Eye
Risk.Profiler
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Risk.Profiler
Εκτύπωση    Αποστολή

Το ICAP Risk.Profiler της ICAP είναι η έξυπνηση πλατφόρμα νέας γενιάς για την ανάλυση ρίσκου.
Κατηγοριοποιεί του πελάτες σας σε βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας ( Credit Ratings – Scores) ανάλογα με το πιστωτικό τους προφίλ.
Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολουθεί την απόδοση του κάθε πελάτη.
Παράγει αυτοματοποιημένες αναφορές για αξιολόγηση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου.

Γιατί μια τράπεζα να χρησιμοποιήσει το ICAP Risk.Profiler;
Κύρια χαρακτηριστικά του:

  • Διασύνδεση με βάση εσωτερικών δεδομένων
  • Καταχώριση ποσοτικών & ποιοτικών στοιχείων αξιολόγησης πελατών
  • Εκτέλεση πιστωτικών υποδειγμάτων αξιολόγησης και κατηγοριοποίηση πελατών σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας
  • Ενεργοποίηση εκτέλεσης υποδειγμάτων, λόγω προκαθορισμένων γεγονότων (Trigger Events) ή επιλογής χρήστη
  • Βάση δεδομένων, με τήρηση ιστορικότητας
  • Reporting
  • Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές εφαρμογές εκτέλεσης ροών εργασίας πχ. LOS, Collections
Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved