Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
ICAP Data.Prisma
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Risk Training Institute
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
Risk Training Institute
Εκτύπωση    Αποστολή

Οι παγκόσμιες εξελίξεις σε ζητήματα διαχείρισης ρίσκου θέτουν αυστηρότερο πλαίσιο στην ετοιμότητα, την αναγνώριση αλλά και στην αποτελεσματική τους διαχείριση, ενώ παράλληλα, οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις που συνδέονται άμεσα με την οικονομική αποτίμηση τους (ESG).

Η ICAP, ηγέτης στην επιχειρηματική πληροφόρηση και στην ευρύτερη περιοχή του Risk Management, δημιούργησε το ICAP Risk Training Institute αναγνωρίζοντας έγκαιρα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των συγχρόνων επιχειρήσεων, την ενίσχυση  του ρόλου  και του ευρύτερου έργου, των Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων.

Η πρωτοβουλία ίδρυσης του ICAP Risk Training Institute θέτει  ως στόχο  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Πελατών της (Εταιρείες  και μεμονωμένοι επαγγελματίες “Risk Managers”) στη σκακιέρα της επιχειρηματικότητας, μέσω παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων, υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένων σε κάθε Κλάδο οικονομικής δραστηριότητας αλλά και σε κάθε Τομέα – Λειτουργικότητα, της επιχειρηματικής δομής.
 
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη καινοτόμο όσο και νέα της αυτή πρωτοβουλία, η ICAP, έχει αναπτύξει ήδη, αποκλειστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω της οποίας, παρέχονται α) εκπαιδεύσεις “Mastering Programs”, με εξειδίκευση σε σημαντικούς τομείς του Risk Management  και β) βραχυπρόθεσμα προγράμματα, «Courses», σε επίκαιρα θέματα για τη Διαχείριση Κινδύνων.

Αναζήτηση
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
Τηλ: 210 8939 003
e-mail: kmichalopoulou@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved