Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
Μη Μετάδοση Στοιχείων
Εκτύπωση    Αποστολή

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν επιθυμεί τη μετάδοση των στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς του, που τηρούνται στη βάση δεδομένων της ΙCAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μπορεί να ζητήσει, τη μη μετάδοση των δεδομένων αυτών προς τα πιστωτικά-χρηματοδοτικά ιδρύματα και τις Eπιχειρήσεις, οι οποίοι πραγματοποιούν ζητήσεις για το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο στα πλαίσια ελέγχου της πιστοληπτικής του ικανότητας.

Το σχετικό έντυπο μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή δεόντως υπογεγραμμένο (από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια Αρχή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα, ICAP Α.Ε. με θέμα «Μη μετάδοση στοιχείων Νομικών Προσώπων».

Έντυπο αίτησης μη μετάδοσης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η άρση του άνω αιτήματος γίνεται ελεύθερα, οποτεδήποτε με την υποβολή νέας έγγραφης αίτησης προς την ΙCAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved