Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
25/8/2008
Συνεχίζει την ανοδική του πορεία ο κλάδος των Υπηρεσιών Διαμεταφοράς
Εκτύπωση    Αποστολή
Στο κλάδο των υπηρεσιών διαμεταφοράς δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, οι οποίες επιμελούνται της οργάνωσης και της εκτέλεσης του εκάστοτε μεταφορικού έργου, χωρίς να έχουν απαραίτητα την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση των απαιτούμενων μεταφορικών μέσων. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP και στην οποία διερευνάται η αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς τα τελευταία χρόνια.

Το αντικείμενο δηλαδή των διαμεταφορικών επιχειρήσεων συνίσταται, στο συντονισμό της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, το οποίο συχνά απαιτεί το συνδυασμό περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων.

Η πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων διαμεταφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές, ενώ οι άμεσοι παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές εντοπίζονται στη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, στο μέγεθος των εισαγωγών και εξαγωγών, στο ύψος των ναύλων και των καυσίμων, στο κόστος και στις διαδικασίες εκτελωνισμού (για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπλέον, οι υποδομές των μεταφορών της χώρας επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ η ζήτηση για υπηρεσίες διαμεταφοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ύπαρξη ή μη ιδιόκτητου στόλου μεταφορικών οχημάτων από τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς παρουσίασε διαχρονική άνοδο καθ΄ όλη την περίοδο 2001-2006 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8%. Πιο συγκεκριμένα, το 2006 η εξεταζόμενη αγορά εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση 4% σε σχέση με το 2005. Επιπλέον, το 2007, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιχειρήσεις του κλάδου, εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 9,6%.

Όσον αφορά στην κατανομή της αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς ανά μέσο την περίοδο 2004-2007, ο οδικός τομέας εξακολουθεί να δεσπόζει στον κλάδο με ποσοστό συμμετοχής το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 58%-64% (βάσει αξίας). Το μερίδιο του θαλάσσιου τομέα κυμάνθηκε μεταξύ 11%-14% την ίδια περίοδο, ενώ οι σιδηροδρομικές διαμεταφορές κυμάνθηκαν μεταξύ του 10%-12%. Τέλος, το ποσοστό συμμετοχής των αεροπορικών διαμεταφορών κυμάνθηκε μεταξύ του 13%-17% το διάστημα 2004-2007.

Ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εταιρειών, ο δε ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος. Επιπλέον, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, στο μέλλον αναμένεται να υπάρξει μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων και αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης στο κλάδο, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι όλo και μεγαλύτερος αριθμός διαμεταφορικών επιχειρήσεων θα προσφέρει υπηρεσίες logistics, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες τους. Όσον αφορά στην εξέλιξη της εγχώριας αγοράς διαμεταφοράς για το 2008, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η συνολική αξία της θα παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 5%.

Στα πλαίσια της κλαδικής μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων. Επιπλέον, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 76 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα 2005-2006. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση 13,65% το 2006 σε σχέση με το 2005. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 4,81% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν ποσοστιαία αύξηση 10,58% σε σχέση με το 2005. Το μικτό περιθώριο αυξήθηκε κατά 12,10%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε κατά 7,96%. Τελικά, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων του δείγματος το 2006 αυξήθηκε κατά 2,38% έναντι του 2005.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved