Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
19/12/2007
Αυξήθηκε η κατανάλωση εξωτερικών κουφωμάτων το 2006
Εκτύπωση    Αποστολή
Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση εξωτερικών κουφωμάτων παρουσίασε σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται στην άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας και των ανακαινίσεων, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια κτίρια. Σημαντικό μέρος της συγκεκριμένης δραστηριότητας προήλθε από τον ξενοδοχειακό κλάδο κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Στον κλάδο των κουφωμάτων δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Στο γεγονός του κατακερματισμού της προσφοράς του κλάδου συμβάλλει και η φύση του προϊόντος και οι εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών, που δεν επιτρέπουν την πλήρη τυποποίηση του προϊόντος και κατά συνέπεια τη μαζική παραγωγή του. Άλλωστε τα χαρακτηριστικά της αγοράς, όσον αφορά την ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα (κυριαρχούν οι μικροϊδιοκτήτες) και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, διαμορφώνει συνθήκες ζήτησης που ευνοούν τον κατακερματισμό.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων, ενώ οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων είναι περιορισμένες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή συνθετικών κουφωμάτων βρίσκονται συγκεντρωμένες στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή η ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα είναι μεγαλύτερη εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών.

Η εξεταζόμενη αγορά συνδέεται άμεσα με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, καθώς η ζήτηση για εξωτερικά κουφώματα εξαρτάται από την πορεία της δημόσιας και ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Επίσης, η εξέλιξη των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων και δανείων για ανακαινίσεις (κατοικιών, κτιρίων κλπ.), η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη διαμόρφωση των επιτοκίων και τη σχετική πολιτική των τραπεζών (όροι δανειοδότησης κλπ.), συνιστά σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης.Η συνολική εγχώρια αγορά εξωτερικών κουφωμάτων παρουσίασε σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία την περίοδο 1996-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,6%. Το 2006, τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου εκτιμάται ότι κάλυψαν το 74% της εγχώριας αγοράς, ενώ πιο περιορισμένη ήταν η συμμετοχή των ξύλινων και συνθετικών κουφωμάτων, που κυμάνθηκε στο 15% και 11% αντιστοίχως.

Τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται ευρέως στις οικοδομές, καθώς το αλουμίνιο είναι ένα υλικό, που λόγω της αντοχής του δε χρειάζεται συχνή αντικατάσταση. Τα συνθετικά κουφώματα λόγω της θερμοπλαστικής τους ιδιότητας προσφέρουν ευελιξία εφαρμογών και στεγανότητα από το νερό και τον αέρα. Το βασικότερο πλεονέκτημα των ξύλινων κουφωμάτων είναι το αισθητικό αποτέλεσμα που προσφέρουν, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής τους με σχετικά περιορισμένα μέσα και τεχνογνωσία.

Όσον αφορά την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς στο άμεσο μέλλον, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η αγορά αλουμινένιων κουφωμάτων θα παρουσιάσει μικρή αύξηση κατά το 2007, ενώ μείωση της τάξης του 3%-4% αναμένεται το 2008. Αντίθετα, ετήσια αύξηση 3%-4% αναμένεται να παρουσιάσουν τα συνθετικά κουφώματα για την περίοδο 2007-2008, ενώ περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2006 προβλέπεται να διαμορφωθεί η αγορά ξύλινων κουφωμάτων κατά την επόμενη διετία.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 48 παραγωγικών επιχειρήσεων κουφωμάτων αλουμινίου, 12 παραγωγικών επιχειρήσεων ξύλινων κουφωμάτων και 21 επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2004 και 2005. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση 7,4%, 6,6% και 17,1% αντίστοιχα το 2005 σε σχέση με το 2004. Τα ίδια κεφάλαια των παραγωγικών επιχειρήσεων κουφωμάτων αλουμινίου αυξήθηκαν το ίδιο έτος κατά 1,5%, ενώ θετική εξέλιξη είχαν και τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων παραγωγής ξύλινων και συνθετικών κουφωμάτων, τα οποία σημείωσαν αύξηση 2,9% και 15,8% αντίστοιχα το 2005. Οι συνολικές πωλήσεις των παραγωγικών εταιρειών κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλινων κουφωμάτων μειώθηκαν το 2005, σε ποσοστό 1,8% και 4,4% αντιστοίχως, ενώ αυξημένες κατά 9,5% οι πωλήσεις των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων το ίδιο έτος. Τέλος, αναφορικά με την κερδοφορία, για τις παραγωγικές επιχειρήσεις κουφωμάτων αλουμινίου τα κέρδη (προ φόρου) εμφάνισαν μείωση 29,8%, ενώ μείωση (16,6%) είχαν και τα κέρδη (προ φόρου) των επιχειρήσεων ξύλινων κουφωμάτων. Αντίθετα, αύξηση 14,7% εμφάνισε το κέρδος (προ φόρου) των παραγωγικών επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων το 2005.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved