Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
3/12/2007
Η Ελλάδα σε Αριθμούς 2008
Εκτύπωση    Αποστολή

Οι εξελίξεις στον εταιρικό τομέα κατά το 2006 ήταν ευνοϊκές και επηρεάστηκαν θετικά από την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη και τα κεφάλαια αυξήθηκαν με υψηλούς ρυθμούς. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τη νέα έκδοση του τόμου Η Ελλάδα σε Αριθμούς.

Στον τόμο αυτό,ο οποίος αποτελεί τμήμα του Ελληνικού Οικονομικού Οδηγού της ICAP παρουσιάζονται οι κύριες εξελίξεις στον εταιρικό τομέα της οικονομίας, τόσο ως σύνολο, όσο και από κλαδική σκοπιά. Η ανάλυση έχει σημασία διότι οι τάσεις που επεκράτησαν στο παρελθόν προσδιορίζουν εν πολλοίς τις μελλοντικές εξελίξεις.

Τα στοιχεία προέρχονται από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 25.972 εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που δημοσιεύτηκαν μέχρι την ημερομηνία που ορίζει ο νόμος, δηλαδή τη 10η Ιουνίου 2007. Η ηλεκτρονική μορφή της έκδοσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.icap.gr/docs/Greece_in_Figures_2008_ICAP.pdf και η έντυπη μορφή της θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2008.

Οι πωλήσεις των 25.342 επιχειρήσεων του εταιρικού τομέα (εκτός των χρηματοπιστωτικών) διευρύνθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν σε €169,9 δισ. Αντίθετα από ότι είχε συμβεί το 2005, τα μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 11,8%. Τα δε κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν εντυπωσιακά, σχεδόν κατά 60%, και διαμορφώθηκαν σε €8,6 δισ. Όμως η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ΟΤΕ, ο οποίος ανέστρεψε το ζημιογόνο αποτέλεσμα του 2005. Μη συμπεριλαμβανομένου των κερδών του ΟΤΕ, η αύξηση των κερδών του εταιρικού τομέα ήταν 36,7%. Τα συνολικά κεφάλαια το 2006 ανήλθαν σε €243,4 δισ. καταγράφοντας άνοδο 9,5%. Η αύξηση αυτή των κεφαλαίων προήλθε κατά 70% από ξένα και κατά 30% από ίδια κεφάλαια. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε βελτίωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους, από 3,6% σε 5,0%, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε απότομα σε 8,6% το 2006, έναντι 5,9% το προηγούμενο έτος.

Σημαντική βελτίωση είχαν και τα μεγέθη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών των τραπεζών διευρύνθηκε με τον εντυπωσιακό ρυθμό 32,6% και τα καθαρά κέρδη τους αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% και έφθασαν τα €3,5 δισ., τα υψηλότερα σε ολόκληρο τον εταιρικό τομέα. Η δε αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 17,2% χαμηλότερη κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες έναντι αυτής του 2005 λόγω της μεγάλης αύξησης των ιδίων κεφαλαίων.Η συνολική αυτή εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τον κλάδο. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 9 εργαζόμενους παρουσίασαν ταχύτερη αύξηση του δείκτη κατά το 2006 έναντι του 2005, ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση μεταξύ 50 και 249 εργαζόμενους εμφανίζουν υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα λοιπά στρώματα.

 


Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved