Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 17
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οκτώβριος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 471,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών     
Περιορισμοί της Μελέτης  
                             
Εισαγωγή - Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία     
Εισαγωγή        
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία     
Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου      
Καλλιεργούμενες Εκτάσεις  Οινάμπελων      
Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου                         
Ελληνικά Κρασιά ΠΟΠ ανά Περιφέρεια     
Ελληνικά Κρασιά ΠΓΕ ανά Περιφέρεια                        
                                                                                                                   
Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας      
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης      
Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών    
Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας     
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου      
Δίκτυο Διανομής – Πιστωτική Πολιτική                       
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου                        
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης                      
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης    
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων   
-Κερδοφορία                          
-Αποδοτικότητα                       
- Ρευστότητα        
- Χρηματοοικονομική  Διάρθρωση      
- Δραστηριότητα                         
- Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού                        
- Χρηματοοικονομικοί Δείκτες                        
- Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Οινοποιίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών  
                                                                          
Η Αγορά Προϊόντων Οινοποιίας                        
Εγχώρια Παραγωγή Οίνου                         
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου                         
Εξέλιξη των Εγχώριων Αποθεμάτων Οίνου                        
Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου                         
Εισαγωγές Οίνου                          
Εισαγωγές Οίνου ανά Κατηγορία                          
Εξέλιξη Εισαγωγών ανά Χώρα Προέλευσης     
Εξαγωγές Οίνου                        
Εξαγωγές Οίνου ανά Κατηγορία                                      
Εξέλιξη Εξαγωγών κατά Χώρα Προορισμού                      
Εγχώρια Αγορά Οίνου – Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς                      
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς                                          
Ετήσια Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Οίνου                       
Εγχώρια Αγορά Εμφιαλωμένου Κρασιού      
Μερίδια Αγοράς Εμφιαλωμένου Κρασιού 
                            
Η Διεθνής Αγορά Οίνου       
Παγκόσμια Έκταση Αμπελώνων                       
Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου                      
Κυριότερες Χώρες Εισαγωγής Οίνου      
Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Οίνου      
Παραγωγή Οίνου σε χώρες της Ε.Ε.                                       
Εμπορικό Ισοζύγιο Οίνου της Ε.Ε.                                                                                                                          
Οίνοι ΠΓΕ στην Ε.Ε.                        
Οίνοι ΠΟΠ στην Ε.Ε. 
 
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου                      
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος                      
Ανάλυση SWOT                         
Προοπτικές          
                                       
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved