Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΙΑΚΟΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 17
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάιος 2020
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 731,60 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Κλιματισμού
1.3Θεσμικό Πλαίσιο

2.Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.3Περιγραφή Δικτύων Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.5Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.7Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Εμπορίου (Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού Αερισμού)
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός)
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Η Αγορά των Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.1Εγχώρια Παραγωγή Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.2Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.2.1Εξέλιξη Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3Εγχώρια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Επιχειρήσεων
6.3.1Κεντρικός Κλιματισμός
6.3.2Κλιματιστικά Split Units
6.3.3Ημικεντρικά Συστήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7.Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέσος Όρος θερμοκρασιών στην Αθήνα (2015-2019) 
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων Ελλάδος (2004-2017) 
Π2.1 Εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συσκευές Θέρμανσης και Κλιματισμού και του μηνιαίου Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή (2017 - Μάρτιος 2020) 
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2008-2018) 
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2011-2018) 
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2011-2018)
Πίνακας 3.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Κατασκευής Ψυκτικού Κλιματισμού μη οικιακής χρήσης (2015-2019) 
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση του δικτύου διανομής κλιματιστικών μηχανημάτων 
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων 
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2014-2018) 
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων 
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2014-2018) 
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018) 
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018) 
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός) (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2019) 
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά (2018 - 2019) 
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE 
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €) 
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακες 5.8 - 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018) 
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018) 
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018) 
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018) 
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018) 
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2017-2018) 
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2017-2018) 
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2017-2018) 
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Π5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Π5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Π5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Π5.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018) 
Π5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018) 
Π5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018) 
Π5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018) 
Π5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018) 
Π5.11 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 
Π6.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2019) 
Π6.2 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2019) 
Π7.1 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2013-2018) 
Π7.2 Ετήσια Μεταβολή της Ζήτησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων ανά Χώρα (2017-2018) 
Π7.3 Παγκόσμια Ζήτηση Room Air conditioners (2013-2018) 
Π7.4 Διάρθρωση Παγκόσμιας Ζήτησης Room Air Conditioners ανά Τύπο (2018) 
Π7.5 Παγκόσμια Ζήτηση  Commercial Air Conditioners (2013-2018) 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέσος Όρος θερμοκρασιών στην Αθήνα (2015-2019) 
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συσκευές Θέρμανσης και Κλιματισμού και του μηνιαίου Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή (2017 – Μάρτιος 2020) 
Διάγραμμα 2.3 Σύνολο Ακαθάριστου Σχηματισμού Κεφαλαίου, Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου που αφορά Kατοικίες και Συμμετοχή (%) Κατοικιών στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου (2008-2018) 
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη του όγκου σε χιλ. μ³ της οικοδομικής δραστηριότητας (2011-2018) 
Διάγραμμα 2.5 Κατανομή της οικοδομικής δραστηριότητας (βάσει όγκου) κατά περιφέρεια (2018) 
Διάγραμμα 2.6 Αριθμός Οικοδομικών Αδειών (2007-2019) 
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019) 
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018) 
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός) βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019) 
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017) 
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών κλιματιστικών μηχανημάτων σε αξία (2015-2019) 
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη των εξαγωγών κλιματιστικών μηχανημάτων σε αξία (2015-2019) 
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή της παγκόσμιας ζήτησης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά γεωγραφική περιοχή (2018)
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή της παγκόσμιας ζήτησης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα (2018) 
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή της ζήτησης κλιματιστικών μηχανημάτων στην Ευρώπη ανά χώρα (2018) 

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved