Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΙΑΚΟΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάρτιος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 471,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών     
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία      

Εισαγωγή                              
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου      
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής     

Η Ζήτηση των Λευκών Ειδών    
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση     
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών                         
Η Προσφορά Λευκών Ειδών      
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου      
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Λευκών Ειδών    
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Παραγωγής Λευκών Ειδών                                             
- Κερδοφορία        
- Αποδοτικότητα       
- Ρευστότητα        
- Χρηματοοικονομική  Διάρθρωση      
- Δραστηριότητα       
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Παραγωγής Λευκών Ειδών   
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Παραγωγής Λευκών Ειδών Βάσει Κερδοφορίας   
- Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ειδών                                              
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων                       
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ειδών  
- Κερδοφορία        
- Αποδοτικότητα       
- Ρευστότητα        
- Χρηματοοικονομική  Διάρθρωση      
- Δραστηριότητα       
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ειδών   
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Εισαγωγής Λευκών Ειδών Βάσει Κερδοφορίας   
                               
Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών     
Εισαγωγές Λευκών Ειδών     
Εισαγωγές Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία Προϊόντων                                            
Εισαγωγές Λευκών Ειδών ανά Χώρα Προέλευσης     
Εισαγωγές Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία και ανά Χώρα Προέλευσης    
Εξαγωγές Λευκών Ειδών      
Εξαγωγές Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία Προϊόντων   
Εξαγωγές Λευκών Ειδών κατά Χώρα Προορισμού     
Εμπορικό Ισοζύγιο Λευκών Ειδών                                                                                          
Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών     
Εγχώρια Αγορά ανά Κατηγορία Λευκών Ειδών    
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διάθεσης    
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Δίκτυο Πωλήσεων    
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου     
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο    
      
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Λευκών Ειδών     
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υφασμάτων                                 
Ευρωπαϊκή Αγορά Λευκών Ειδών      
Εξωτερικό Εμπόριο Λευκών Ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση   
Κυριότερες Αγορές – Η.Π.Α.                       
Προβλέψεις για τη Διάρθρωση της Διεθνούς Αγοράς Λευκών Ειδών    
Συμπεράσματα - Προοπτικές     

Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)     
Ανάλυση SWOT       
Τάσεις και Προοπτικές         

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου
                         

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved