Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 24
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νοέμβριος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη

2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Αφίξεων
2.3 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1 Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2 Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.2.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.2.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Κλίνη – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.5 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ξενοδοχειακών Εταιρειών 2013-2017
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2. Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2013-2017
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ξενοδοχειακών Εταιρειών 2014-2018
4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2017-2018
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
5.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
5.2 Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
5.2.1  Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
5.2.2 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου
5.2.3 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Γεωγραφική Περιοχή
5.3 Πρόβλεψη Μεγέθους Αγοράς (2020-2022)

6. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
6.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
6.2 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Η Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό

8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Eπιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2018)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2007-2018)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2018)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2018)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2008-2018)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2018)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2008-2018)
Π2.4 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2008-2018)
Π2.5 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2017-2018)
Π2.6 Αφίξεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2017-2018)
Π2.7 Αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2017-2018)
Π2.8 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2008-2018)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2017-2018)
Π2.10 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2017-2018)
Π2.11 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2017-2018)
Π2.12 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2017-2018)
Π2.13 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2013-2018)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2004-2018)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2018)
Πίνακας 3.3 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 3.5 Έσοδα υπνοδωματίων – έσοδα ανά διανυκτέρευση και κλίνη (2018)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: "Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις” (2019)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» (2018-2019)
Πίνακας 3.10 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι
Πίνακας 3.11 Ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2014)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2015)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2016)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2017)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2018)
Π3.6 Μέση ετήσια πληρότητα ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων (2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας ξενοδοχειακών εταιρειών  (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης  ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IKOS ΟΛΙΒΙΑ Α.Ε.Ξ.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΝΤΕΜΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΠΕΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΒΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ, Γ., & ΥΙΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΗΤΣΗΣ CO. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΝΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Τ.Ε. ΜΕΣ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2016-2017)
Πίνακας 4.30 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.33 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.34 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.35 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.36 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.37 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.38 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2018, σε €)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά κατηγορία (1998-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος (2015-2018)
Πίνακας 5.3 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ομίλων βάσει αξίας (2018)
Πίνακας 5.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων - ομίλων (2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών κατά κατηγορία
(L’ και Α’ - 2018)
Πίνακας 5.6 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων - αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών (L’, Α’ και Β’) κατά γεωγραφική περιοχή (2017)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1980-2019)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και έσοδα ανά κύριο προορισμό (2018)
Πίνακας 6.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές πληρωμές (2018)
Πίνακας 6.4 Ο ξενοδοχειακός κλάδος διεθνώς (2008-2018)
Π6.1 Οι 5 κορυφαίοι ξενοδοχειακοί όμιλοι στην Ευρώπη (2017)
Π6.2 Οι 5 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (2017)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2012-2018)
Διάγραμμα 2.2 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2012-2018)
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (2012-2018)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση κερδοφορίας (2017/16)
Διάγραμμα 5.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Διάγραμμα 5.2 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2020-2022)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved