Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡAΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δεκέμβριος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 471,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών     

Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία       
Εισαγωγή        
Περιγραφή Δραστηριότητας      
Θεσμικό Πλαίσιο 
                       
Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές                        
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση                       
      
Η Προσφορά του Κλάδου                       
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου                        
Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου      
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου                        
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου                        
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου       
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες      
Κερδοφορία        
Αποδοτικότητα       
Ρευστότητα        
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση      
Δραστηριότητα       
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου     
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας 
     
Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών                      
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς                                           
Πρόβλεψη Αγοράς                        
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ                      
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο                     
Μερίδια Εταιρειών                        
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
                      
Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο                    
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο                     
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.     
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφορών Παγκοσμίως                    
Παγκόσμια Κατάταξη Επιχειρήσεων Διαμεταφορών  

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές    
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)                   
SWOT Analysis                     
Τάσεις και Προοπτικές
                     
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved