Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
17/1/2006
Συμμετοχή της ICAP στο 3ο Τριήμερο Συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
Εκτύπωση    Αποστολή
Η ICAP είναι ένας από τους χορηγούς του Τριήμερου αυτού Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών την 16, 17 και 18 Ιανουαρίου 2007 με θέμα: «Η αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και εποπτευόμενων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς»

Το Συνέδριο αυτό έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο συνεργασίας των διοργανωτών με τους φορείς της κεφαλαιαγοράς (χρηματιστηριακές εταιρίες, εισηγμένες εταιρίες, τράπεζες, και λοιπούς ενδιαφερόμενους). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ουσιαστική ενημέρωση των συμμετεχόντων, μέσω της διενέργειας προεισαγωγικών συναντήσεων εργασίας (Workshops), ειδικών παρουσιάσεων από εγχώριους και αλλοδαπούς εμπειρογνώμονες και συζητήσεων, σχετικά με σημαντικά ρυθμιστικά θέματα του πρόσφατου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς. Όπου είναι εφικτό, οι εισηγητές των συναντήσεων εργασίας (workshops) θα θέσουν στους συμμετέχοντες ερωτήματα ζητώντας τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα και ζητήματα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του νέου θεσμικού πλαισίου κατά την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών. Επιπλέον, μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας θα αναδειχθούν και καταγραφούν προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής του πλαισίου ρυθμίσεων, όπου αυτό καταστεί εφικτό, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των Εποπτικών Αρχών.

Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή αποτελεσματικών ρυθμίσεων λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς αλλά και η ανάπτυξη των διαδικασιών εποπτείας τήρησης των ρυθμίσεων αυτών, αποτελούν διαδικασίες δύσκολες και χρονοβόρες, χαρακτηριζόμενες από ατέλειες, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό οφείλονται σε ασάφεια και παρερμηνεία ρυθμίσεων αλλά και αδυναμίες εποπτικής εφαρμογής. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό της ρύθμισης και εποπτείας των αγορών και τα αίτιά του μπορούν να αναζητηθούν, μεταξύ άλλων, και στην έλλειψη επαρκούς κατανόησης μεταξύ εποπτών και εποπτευομένων αναφορικά τόσο με το περιεχόμενο των ρυθμίσεων όσο και με το πνεύμα εφαρμογής τους. Η εμπειρία δείχνει ότι η αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών είναι αποτελεσματικότερη εφόσον στηρίζεται σε πληρέστερη αλληλο-ενημέρωση των εποπτευόμενων φορέων και των εποπτικών αρχών σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής αλλά και σε κατάλληλη υιοθέτηση της εμπειρίας εφαρμογής άλλων κρατών.

Το Συνέδριο απευθύνεται στα ανώτερα και ανώτατα στελέχη των εποπτευόμενων εταιριών και ενδιαφερόμενων φορέων που έχουν συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, όπως Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Εξωτερικοί και Εσωτερικοί Ελεγκτές, στελέχη αντιστοίχων διευθύνσεων ή τμημάτων.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο κ. Γιάγκος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εισηγητής από μέρους της ICAP θα είναι ο κ. Γιάννης Εφραιμίδης, Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικής Πληροφόρησης.

Πληροφορίες:
http://www.hcmc.gr ή
http://www.fgi.org.gr
Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved