Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
27/11/2006
Οι μεταβολές της οικοδομικής δραστηριότητας επηρεάζουν άμεσα τη ζήτηση για είδη κεντρικής θέρμανσης
Εκτύπωση    Αποστολή
Ο κλάδος των ειδών κεντρικής θέρμανσης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια σε επίπεδο επιχειρήσεων. Στον παραγωγικό τομέα δραστηριοποιούνται αφενός μεν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής, αφετέρου δε αρκετές μικρότερες μονάδες με περιορισμένα επίπεδα παραγωγής. Ο τομέας των εισαγωγικών επιχειρήσεων είναι εκτεταμένος. Τα παραπάνω προκύπτουν από την 6η έκδοση της κλαδικής μελέτης «Είδη Κεντρικής Θέρμανσης», η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP ΑΕ.

Οι κατηγορίες προϊόντων που εξετάζονται στα πλαίσια της μελέτης είναι οι λέβητες (χυτοσίδηροι, χαλύβδινοι και ατομικές μονάδες θέρμανσης), οι καυστήρες (πετρελαίου, αερίου και μικτής καύσης), τα θερμαντικά σώματα (τύπου Ακάν και panel) και οι κυκλοφορητές.

Λίγες είναι οι αμιγώς κατασκευαστικές επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου είδους κεντρικής θέρμανσης. Αρκετές εταιρείες, εκτός από την κατασκευή ειδών κεντρικής θέρμανσης ασχολούνται παράλληλα και με την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων αλλά και κλιματιστικών συσκευών, υδραυλικών ειδών κλπ. Η εγχώρια παραγωγή αφορά κυρίως λέβητες (κατά κύριο λόγο χαλύβδινους και σε μικρότερη κλίμακα χυτοσιδήρους) και θερμαντικά σώματα. Ειδικότερα, η εγχώρια ζήτηση σε θερμαντικά σώματα τύπου Ακάν καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, ενώ η παραγωγή σε θερμαντικά σώματα τύπου panel καλύπτει μικρό μόνο ποσοστό της αντίστοιχης ζήτησης. Οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς σε καυστήρες και κυκλοφορητές καλύπτονται αποκλειστικά από εισαγωγές.

Ο εισαγωγικός τομέας των ειδών κεντρικής θέρμανσης χαρακτηρίζεται επίσης από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων εισάγουν παράλληλα κλιματιστικά και άλλα είδη, ενώ λίγες ασχολούνται αποκλειστικά με την εισαγωγή και εμπορία λεβήτων, panels και καυστήρων.

Η ζήτηση για είδη κεντρικής θέρμανσης επηρεάζεται κυρίως από την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας και, σε μικρότερο βαθμό, από τις ανάγκες αντικατάστασης των παλαιών εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Η εγχώρια παραγωγή λεβήτων (χαλύβδινων, χυτοσιδήρων και ατομικών μονάδων θέρμανσης) σημείωσε υποχώρηση την περίοδο 2004-2005. Ειδικότερα το 2005, η παραγωγή λεβήτων εμφάνισε μείωση κατά 9,8%. Η παραγωγή ατομικών μονάδων θέρμανσης κάλυψε το 2005 ποσοστό της τάξης του 22% στη συνολική εγχώρια παραγωγή λεβήτων. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές λεβήτων παρουσίασαν ανοδική πορεία το διάστημα 1996-2005 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7%.

Η συνολική εγχώρια αγορά λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης εμφάνισε ανοδική πορεία την περίοδο 1996-2003, με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 6,0%. Το 2005 ειδικότερα, η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση λεβήτων υποχώρησε κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2004.

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς καυστήρων, ακολούθησε ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1996-2004 με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,2%. Το 2005 η αγορά παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις.

Η κατανάλωση θερμαντικών σωμάτων τύπου Ακάν ήταν φθίνουσα την περίοδο 1992-2005, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 7,5%. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά θερμαντικών σωμάτων τύπου panel, αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,7% τo διάστημα 1995-2004, ενώ το 2005 εμφάνισε σχετική στασιμότητα. Τα εισαγόμενα προϊόντα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς των θερμαντικών σωμάτων τύπου panel, σε ποσοστό που εκτιμάται μεταξύ 90%-95% τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Η εγχώρια αγορά κυκλοφορητών διαμορφώθηκε το 2005 σε χαμηλότερα επίπεδα (της τάξης του 5%) σε σχέση με το 2004.

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος αντιμετωπίζει πρόβλημα από την αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές πηγές θέρμανσης, όπως είναι τα κλιματιστικά μηχανήματα. Οι συγκεκριμένες συσκευές προορίζονται κυρίως για επαγγελματική χρήση (κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ.). Tα τελευταία χρόνια ωστόσο διευρύνεται η χρήση τους (και για λόγους θέρμανσης) από πλευράς ιδιωτών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, εκτιμάται ότι το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς ειδών κεντρικής θέρμανσης για τη διετία 2006-2007, θα επηρεαστεί θετικά από τη σημαντική άνοδο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας η οποία καταγράφηκε στα τέλη του 2005 και συνεχίσθηκε και το τρέχον έτος. Εξαίρεση αποτελεί η επί μέρους κατηγορία των θερμαντικών σωμάτων τύπου Ακάν, για τα οποία η ζήτηση είναι φθίνουσα, προς όφελος των θερμαντικών σωμάτων τύπου panel.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved