Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
18/12/2006
Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της αγοράς ελαστικών – ζαντών
Εκτύπωση    Αποστολή
Οι πρόσφατες μεταβολές και οι προοπτικές εξέλιξης στην αγορά των ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα παρουσιάζονται στην πέμπτη έκδοση της σχετικής κλαδικής μελέτης της ICAP, η οποία παράλληλα εξετάζει και την αγορά ζαντών (δεύτερης τοποθέτησης) για αυτοκίνητα.

Κύριο γνώρισμα του κλάδου ελαστικών στη χώρα μας σήμερα είναι η απουσία εγχώριας παραγωγής, με αποτέλεσμα η αγορά να καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από εισαγωγές. Μέχρι το 1996 λειτουργούσε εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών της Goodyear στη Θεσσαλονίκη, ενώ παλαιότερα υπήρχε και μονάδα παραγωγής της Pirelli στην Πάτρα.

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η ανομοιογένεια η οποία παρατηρείται στο μέγεθος των εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών, καθώς από τη μία πλευρά δραστηριοποιούνται εταιρείες μεγάλου μεγέθους (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών γνωστών πολυεθνικών), οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι της εγχώριας αγοράς και, από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις που καλύπτουν περιορισμένο μέρος της κατανάλωσης.

Αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις ελαστικών ασχολούνται και με την εισαγωγή και εμπορία ζαντών και γενικότερα ειδών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Στη χώρα μας διατίθενται περισσότερα από 90 εμπορικά σήματα ελαστικών τα οποία αφορούν πολυδιαφημισμένα προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών έως ελαστικά “ιδιωτικής ετικέτας” (private brands) τα οποία παράγονται για λογαριασμό μεγάλων ευρωπαϊκών εμπορικών επιχειρήσεων. Επίσης, οι εισαγωγείς μπορούν να εισάγουν περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα ελαστικών. Υπάρχουν βεβαίως και τα αναγομωμένα ελαστικά που καλύπτουν πολύ μικρό τμήμα της αγοράς και προορίζονται κυρίως για φορτηγά και λεωφορεία.

Όσον αφορά στις ζάντες για αυτοκίνητα, η εγχώρια παραγωγή είναι αμελητέα με αποτέλεσμα η ζήτηση να καλύπτεται ουσιαστικά από εισαγόμενα προϊόντα. Επισημαίνεται ότι λίγες είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ συνηθέστερο είναι το φαινόμενο να εμπορεύονται από κοινού ζάντες και ελαστικά αυτοκινήτων. Επίσης, αρκετοί από τους εισαγωγείς ζαντών δραστηριοποιούνται γενικότερα στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Στην αγορά διατίθενται περισσότερα από 60 εμπορικά σήματα, πρόκειται δε κυρίως για ζάντες από αλουμίνιο που τοποθετούνται σε επιβατικά αυτοκίνητα μετά την αγορά του οχήματος (δεύτερη τοποθέτηση).

Η συνολική εγχώρια αγορά ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα κινήθηκε ανοδικά (ως προς την ποσότητα) την περίοδο 1999-2005, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,9%. Ειδικότερα, το 2005 η συνολική αγορά ελαστικών αυξήθηκε κατά 3,5% σε σχέση με το 2004.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς για το 2005, ποσοστό 67,4% της εγχώριας κατανάλωσης καλύφθηκε από ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων. Ακολούθησαν τα ελαστικά για δίκυκλα, τα οποία κάλυψαν το 16,3% της συνολικής αγοράς το ίδιο έτος.

Η εγχώρια αγορά ζαντών δεύτερης τοποθέτησης για αυτοκίνητα, παρουσίασε διαχρονική άνοδο την περίοδο 1999-2005 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 9,8%, ειδικότερα δε το 2005 αυξήθηκε κατά 2,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης αγοράς αφορά ζάντες για επιβατικά αυτοκίνητα και ακολουθούν με μικρό ποσοστό οι ζάντες για ελαφρά φορτηγά και 4x4.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα αντικατάστασης των ελαστικών, είναι η φθορά που προκαλείται από τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η διάρκεια χρήσης, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας σε συνδυασμό με την κατάσταση των οδοστρωμάτων. Επίσης, η ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη και τη διαμόρφωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο συνολικός στόλος των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας (εκτός μοτοποδηλάτων) αυξήθηκε την περίοδο 1994-2005 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,3%.

Όσον αφορά στις ζάντες δεύτερης τοποθέτησης, κυριότερος παράγοντας ζήτησης είναι η βελτίωση της εμφάνισης του αυτοκινήτου αλλά και των οδικών του χαρακτηριστικών. Η ζήτησή τους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από την τιμή πώλησης, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των κατόχων οχημάτων. Θετική επίδραση στην εξέλιξη της ζήτησης των συγκεκριμένων προϊόντων έχει και η ανάπτυξη του τομέα της βελτίωσης των αυτοκινήτων.

Τα βουλκανιζατέρ αποτελούν τα κύρια κανάλια διάθεσης ελαστικών και ζαντών, παράγοντες δε της αγοράς εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα καλύπτουν τουλάχιστον το 90% των συνολικών πωλήσεων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά ελαστικών θα παρουσιάσει ελαφρά ανοδική τάση κατά το 2006, γεγονός που αναμένεται να είναι πιο έντονο στις κατηγορίες ελαστικών τα οποία προορίζονται για επιβατικά αυτοκίνητα. Η αγορά ζαντών δεύτερης τοποθέτησης για αυτοκίνητα εκτιμάται ότι την ίδια περίοδο θα παρουσιάσει στασιμότητα σε σχέση με το 2005.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved