Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
15/10/2008
Εξέλιξη Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς (Σεπτέμβριος 2008)
Εκτύπωση    Αποστολή

Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρατίθενται δεδομένα για την εξέλιξη των μεγεθών της οικονομικής συμπεριφοράς (Απλήρωτες Συναλλαγματικές - Ακάλυπτες Επιταγές) στην Ελλάδα για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2008. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από την εταιρεία Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ.
 
Μελετώντας την εξέλιξη μεγεθών οικονομικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2008, διαπιστώνουμε ότι υπήρξε αύξηση τόσο στον αριθμό τεμαχίων όσο και στην αξία των ακάλυπτων επιταγών ενώ  όσον αφορά τις απλήρωτες συναλλαγματικές οι αξίες αυτών κινήθηκαν αυξητικά ενώ ο αριθμός των τεμαχίων παρουσίασε μικρή μείωση.

Συγκρίνοντας την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2007 και 2008, παρατηρούμε ότι η αξία και ο αριθμός τεμαχίων των απλήρωτων συναλλαγματικών είχαν πτωτική πορεία ενώ αντίθετα οι ακάλυπτες επιταγές παρουσίασαν αύξηση.

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved