Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Γενικά
Εκτύπωση    Αποστολή

Η απελευθέρωση και η παγκοσμιοποίηση των αγορών και τα σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική δράση. Ταυτόχρονα όμως, ο εντονότατος ανταγωνισμός και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών, προϋποθέτουν επιχειρηματική τελειότητα για τις εταιρείες που θα επιβιώσουν και θα διακριθούν.

Στην ICAP, πιστεύουμε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες και να πάρει τη θέση που της αξίζει στη νέα διεθνοποιημένη αγορά. Οι αξιόπιστες πληροφορίες και αναλύσεις καθώς και οι καινοτόμες και δοκιμασμένες συμβουλές παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Οι έμπειροι Σύμβουλοι της ICAP Management Consultants, αξιοποιώντας τις πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Εταιρεία, τη γνώση και την εμπειρία για τις τάσεις που επικρατούν στις διεθνείς αγορές, χρησιμοποιούν δοκιμασμένες μεθοδολογίες και εργαλεία και προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που καλύπτουν τους εξής τομείς:

  • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
  • Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΙΤ)
  • Οικονομικές Μελέτες
Αναζήτηση
 Δημιουργούμε Αξία και Στηρίζουμε την Αειφόρο Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

GREEN ANGELS
Τηλ: 210 7200 150
Email: info@greenangels.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved