Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Εκτύπωση    Αποστολή

Η συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης μιας επιχείρησης, καθώς και η βελτίωση της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχημένη πορεία της. Ο σωστός σχεδιασμός, η ανάπτυξη κατάλληλης οργανωτικής δομής και η θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών, διασφαλίζουν την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση των κερδών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Σχεδιασμός Οργανωτικής Δομής και Περιγραφή Οργανωτικών Μονάδων
  • Λειτουργικός Σχεδιασμός/ Ανασχεδιασμός Διαδικασιών (Operations Management/ Business Process Reengineering)
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών (Sales Channels Management)
  • Σχεδιασμός και Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
  • Μελέτες Βελτίωσης της Παραγωγικότητας και Μείωσης του Κόστους Λειτουργίας 
  • Μελέτες Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών (Integration of Business Solution)
  • Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)

more details..

Αναζήτηση
 

Ξεχωρίστε στον κλάδο σας με βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών σας και μείωση του κόστους.

Management Consultants
Tηλ: 210 7200 136
Email: consulting@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved