Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Εκτύπωση    Αποστολή

Η υλοποίηση έργων που επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα, απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση και προγραμματισμό. Η ICAP έχει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση σημαντικών έργων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, σημαντική τεχνογνωσία έχει αναπτυχθεί στη διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΠΣ/ΕΣΠΑ). Στον τομέα αυτό η εταιρεία μας είναι πρωτοπόρος, εξακολουθώντας να αποτελεί σημαντικότατο φορέα παροχής των υπηρεσιών αυτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Τεχνική Υποστήριξη σε Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου Τομέα που Υλοποιούν Έργα και Δράσεις Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου
 • Έλεγχος Τελικών Δικαιούχων και Έργων
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών
 • Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων (Program and Project Management)
 • Εκπόνηση Μελετών Εξειδίκευσης Δράσεων
 • Συμμετοχή στην Εκτέλεση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αναπτυξιακά Προγράμματα:
  • Κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης για συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική μελέτη και υποβολή του στον αρμόδιο φορέα
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης (Project Management)
Αναζήτηση
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved