Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της στρατηγικής Marketing, καθοδηγώντας με γνώση και ασφάλεια τις επιχειρήσεις στην επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους και εξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές όχι μόνο τα επιθυμούν αλλά και είναι πρόθυμοι να τα αγοράσουν.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Στρατηγικά Σχέδια Marketing

Η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου Marketing ή ενός Marketing plan, δεν αφορά απλά τη μέθοδο προβολής και διαφήμισης των προϊόντων / υπηρεσιών μιας επιχείρησης, αλλά απαιτεί εκτενή ανάλυση της Αγοράς, του Ανταγωνισμού, του Καταναλωτή (customer segmentation) και του Μείγματος Προϊόντων, προκειμένου να σχεδιαστούν: 

  • Η προϊοντική στρατηγική (Product Portfolio Mix)
  • Η τιμολογιακή πολιτική
  • Η στρατηγική διανομής και διάθεσης των προϊόντων (Distribution Channel Strategy)
  • Το πλήρες πλάνο επικοινωνίας και οι στρατηγικές επιλογής και χρήσης Μέσων

Η υπηρεσία Στρατηγικών Σχεδίων Marketing απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν να ευθυγραμμίσουν τις παραπάνω στρατηγικές και πολιτικές με την πραγματικότητα της αγοράς και με τις ανάγκες των καταναλωτών.

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργιών Marketing

Η ICAP με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργιών Marketing, απευθύνεται κυρίως στις δυναμικές εκείνες επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει εξειδικευμένο τμήμα Μarketing, προσφέροντας την εναλλακτική αξιοποίηση του δικού της έμπειρου προσωπικού και των ερευνητικών της εργαλείων.
Με τον τρόπο αυτό, οι δικοί μας σύμβουλοι Marketing γίνονται κομμάτι της δικής σας επιχείρησης, συνεργάζονται στενά και τακτικά μαζί σας, για όσο χρόνο απαιτείται, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις δυνατότητες, το προσωπικό και τους πόρους της ICAP προς δικό σας όφελος.

  • Αποτίμηση Εμπορικών Επωνυμιών (Brand Valuation)

Η Εμπορική Επωνυμία μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό μέρος της εταιρικής της αξίας, διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο σε περιπτώσεις εξαγοράς, συγχωνεύσεων κ.ά. Στην ICAP μελετάμε μαζί σας την αγορά, μετράμε την αξία της επωνυμίας και την οικονομική της απόδοση, μέσα από δομημένες διαδικασίες. Δίνουμε τη δυνατότητα στην εταιρεία να κατανοήσει τη συνολική αξία της εμπορικής επωνυμίας, καθώς και τη δυναμική της.

more details..

Αναζήτηση
 

Η τεχνογνωσία Marketing της ICAP γίνεται τώρα αναπόσπαστο κομμάτι της δικής σας επιχείρησης

Management Consultants
Tηλ: 210 7200 136
Email: consulting@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved