Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Εκτύπωση    Αποστολή

Η Διεύθυνση Enabling Technologies παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις εφαρμογής, ώστε να καταστήσει ικανά τα διαθέσιμα μέσα τεχνολογίας και πληροφορικής να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εκείνους. Δοκιμασμένες μεθοδολογίες μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε σε συνεργασία μαζί σας το σύνολο της τεχνολογικής σας υποδομής και να εισαγάγουμε καινοτόμες και οικονομικές λύσεις.

Επιπρόσθετα, η ομάδα Business Intelligence και Marketing (BI&M) προσφέρει κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις που αποτελούν τη βάση για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και βελτιστοποίησης των προγραμμάτων marketing και των διαθέσιμων πόρων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Μελέτη και Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφόρησης Διοίκησης (Business Intelligence Systems)
  • Μελέτη Στρατηγικής και Σχεδιασμός Συστημάτων με χρήση του Διαδικτύου (e-Business)
  • Καθορισμός Προδιαγραφών, Επιλογή Λογισμικού και Διαχείριση Έργων Εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
  • Μελέτη Στρατηγικής, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM)
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)

more details..

Αναζήτηση
 Δημιουργούμε Αξία και Στηρίζουμε την Αειφόρο Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

GREEN ANGELS
Τηλ: 210 7200 150
Email: info@greenangels.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved