Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Οικονομικές Μελέτες
Εκτύπωση    Αποστολή

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται, δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Η γνώση για τη δυναμική ενός κλάδου, αποτελεί το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση. Η ICAP εκπονεί Μελέτες Αγοράς προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη.
Επιπλέον, κάθε χρόνο, η ICAP εκπονεί 65 Κλαδικές Μελέτες που αναλύουν τη δομή, τις εξελίξεις και τις προοπτικές σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Το περιεχόμενό τους έχει αναβαθμιστεί και ορισμένα από τα νέα θέματα που εξετάζονται επισταμένως είναι η ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του κλάδου βάσει της μεθόδου των πέντε δυνάμεων του Porter, η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων, καθώς επίσης οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται σε κάθε κλάδο (SWOT analysis). Αναλυτικά, οι Κλαδικές Μελέτες: 

  • Παρουσιάζουν το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις
  • Εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
  • Περιγράφουν τη δομή του κλάδου και τις επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού
  • Παρουσιάζουν τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου, τους ισολογισμούς τους και την εκτίμηση για τα μερίδια αγοράς των κυριοτέρων εξ' αυτών
  • Αναλύουν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και του κλάδου
  • Εκτιμούν τη συνολική κατανάλωση, τις εισαγωγές και εξαγωγές
  • Περιγράφουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον, επισημαίνουν τα προβλήματα και εξετάζουν τις προοπτικές εξέλιξης του κάθε κλάδου

Επιπρόσθετα, καινοτομώντας, η κάθε Κλαδική Μελέτη εμπεριέχει μία εφαρμογή σε λογισμικό Excel, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση για μία πενταετία (benchmarking), βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών μιας οποιασδήποτε εταιρείας, με αυτούς του κλάδου στον οποίο ανήκει.

Αναζητήστε τη κλαδική μελέτη που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλίκ εδώ

more details..

Αναζήτηση
 Δημιουργούμε Αξία και Στηρίζουμε την Αειφόρο Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

GREEN ANGELS
Τηλ: 210 7200 150
Email: info@greenangels.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved