Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
15/11/2010
Εξέλιξη Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς (Οκτώβριος 2010)
Εκτύπωση    Αποστολή

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ & ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ

(ποσά σε €)

Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρατίθενται δεδομένα για την εξέλιξη των μεγεθών της οικονομικής συμπεριφοράς (Απλήρωτες Συναλλαγματικές - Ακάλυπτες Επιταγές) στην Ελλάδα για την περίοδο Οκτώβριος 2010. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από την εταιρεία Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ.

Μελετώντας την εξέλιξη μεγεθών οικονομικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου 2010, διαπιστώνεται ότι υπήρξε μείωση  τόσο στον αριθμό τεμαχίων όσο και στην αξία των Ακάλυπτων Επιταγών.  Όσον αφορά τις Απλήρωτες Συναλλαγματικές ο αριθμός των τεμαχίων μειώθηκε ενώ η αξία αυτών παρουσίασε μικρή αύξηση.


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ
(ποσά σε €)

Συγκρίνοντας την εξέλιξη των Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς Ιανουαρίου – Οκτώβριος 2010 και 2009, παρατηρείται ότι υπήρξε μείωση στον αριθμό τεμαχίων και στην αξία τόσο των Απλήρωτων Συναλλαγματικών όσο και των Ακάλυπτων Επιταγών.Πηγή:  Τειρεσίας

Οι Θετικές μεταβολές σημειώνονται με μπλέ χρώμα
Οι Αρνητικές μεταβολές σημειώνονται με κόκκινο χρώμα


 


ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2010 vs ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2009


 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2010 vs ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2009


Οι Θετικές μεταβολές σημειώνονται με μπλέ χρώμα
Οι Αρνητικές μεταβολές σημειώνονται με κόκκινο χρώμα

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved