Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
11/10/2010
Κλαδική Μελέτη: Αλυσίδες χρηστικών ειδών Οικιακής Χρήσης
Εκτύπωση    Αποστολή

Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μειώθηκε η εγχώρια λιανική αγορά των αλυσίδων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης
τη διετία 2008-2009.

  • Οι πωλήσεις των αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης εμφάνισαν μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 6,4% τη διετία 2008-2009.
  • Δεκατρείς (13) αλυσίδες συγκέντρωσαν το 2009 το 75% περίπου της συνολικής αγοράς.
  • Αρκετές από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αλυσίδες καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης έχουν επεκτείνει το δίκτυό τους και μέσω του θεσμού του franchising.

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των αλυσίδων καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης είναι η συνύπαρξη μεγάλου αριθμού καταστημάτων, πολλές φορές σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, με άμεσο επακόλουθο την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, για την απόσπαση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Στην ένταση του ανταγωνισμού συμβάλλει και η πληθώρα των λοιπών κατηγοριών σημείων πώλησης (μεμονωμένα καταστήματα, σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα κλπ.) οικιακών χρηστικών ειδών.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Αλυσίδες Καταστημάτων Χρηστικών Ειδών Οικιακής Χρήσης» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Η τιμολογιακή πολιτική, το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, η ποιότητα και η ποικιλία των προσφερόμενων ειδών, η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και η διαφημιστική προβολή, είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους οι αλυσίδες επιδιώκουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος προώθησης των πωλήσεων θεωρείται και η «λίστα γάμου», η οποία έχει υιοθετηθεί από αρκετές αλυσίδες καταστημάτων οικιακών χρηστικών ειδών.

Το συνολικό μέγεθος αγοράς (πωλήσεις) το οποίο προκύπτει από τις αλυσίδες καταστημάτων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης (με τουλάχιστον 3 καταστήματα τα οποία λειτουργούν «κάτω» από το ίδιο εμπορικό σήμα) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1999-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 13,6%. Ωστόσο, η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση που έχει οδηγήσει στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών επηρέασε αρνητικά και την εξεταζόμενη αγορά την τελευταία διετία (2008-2009), εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 6,4%. Συγκεκριμένα, το 2009 η αξία της λιανικής αγοράς χρηστικών ειδών μέσω των αλυσίδων παρουσίασε μείωση 8,6% σε σχέση με το 2008.

Στον κλάδο των χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης οι περισσότερες εταιρείες έχουν επιλέξει τη μέθοδο franchising για την ανάπτυξη του δικτύου τους. Το 64,4% των καταστημάτων 24 αλυσίδων (που παρουσιάζονται στη μελέτη) αφορά καταστήματα franchise, ενώ το 35,6% αφορά εταιρικά καταστήματα. Η Αττική συγκεντρώνει το 51% του συνόλου των καταστημάτων των εν λόγω αλυσίδων και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με ποσοστό 8%.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 11 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των εν λόγω εταιρειών μειώθηκε το 2008 κατά 2,8%. Οι πωλήσεις τους σημείωσαν μείωση 3,2% το ίδιο έτος. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε το 2008 κατά 3,3%. Ωστόσο η αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 7,51% είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (κατά 2,4%). Ως εκ τούτου, τα συνολικά κέρδη προ φόρου εισοδήματος μειώθηκαν το 2008 σε ποσοστό 31,1%. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 12,2%.


H ICAP Group -με €56 εκατομμύρια έσοδα για το 2009 και 1.100 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Κύπρο. Η ICAP Group μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες:  Credit Risk Services,  Marketing Solutions,  Management Consulting και People Solutions.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP Group
Σάντρα Ζαφειρακοπούλου,
szafirakopoulou@icap.gr
Τηλ. 6937038414 / 210 7200 137 / 210 7200 000,
Fax  210 7293 006

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved