Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
17/11/2010
Κλαδική Μελέτη: Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας
Εκτύπωση    Αποστολή

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοδική τάση παρουσιάζει το μέγεθος της εγχώριας αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας σε όγκο(τεμάχια) και σε αξία πωλήσεων, τα τελευταία χρόνια.

  • Οι πωλήσεις συσκευών κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν μικρή αύξηση τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία το 2009.
  • Από το 2010 και μετά, η πλειονότητα των ξένων κατασκευαστών προβαίνουν στην απευθείας εισαγωγή των συσκευών, μέσω των θυγατρικών τους, παύοντας τις όποιες συνεργασίες με τρίτες εταιρείες στην Ελλάδα.
  • Σημαντικός είναι ο ρόλος των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, πραγματοποιούν και εισαγωγές συσκευών.

Οι τελευταίες μεταβολές και οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου αναφέρονται στη μελέτη «Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE. Η αγορά των συσκευών κινητής τηλεφωνίας απαρτίζεται από μικρό αριθμό εταιρειών (αντιπροσώπων / εισαγωγέων). Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παραγωγικές μονάδες συσκευών κινητής τηλεφωνίας, οι δε πολυεθνικές εταιρείες (κατασκευαστές συσκευών κινητής τηλεφωνίας), είτε διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω θυγατρικών εταιρειών, είτε μέσω τρίτων εταιρειών οι οποίες λειτουργούν ως αντιπρόσωποί τους.

Η ζήτηση για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας έχει άμεση σχέση με την καταναλωτική τηλεπικοινωνιακή ανάγκη και κατ’ επέκταση με τις σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Το δίκτυο λιανικής πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: To δίκτυο λιανικής των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς) και το δίκτυο λιανικής των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Η εξέλιξη της εγχώριας αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας την περίοδο 2007-2009 (σε αξία πωλήσεων) ήταν ελαφρώς ανοδική, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%. Ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων (σε τεμάχια) την ίδια περίοδο ήταν υψηλότερος (3,3%). 

Από το 2009 και μετά, παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για «έξυπνα κινητά» (smartphones), καθώς στο καταναλωτικό κοινό έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες των εν λόγω κινητών.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση των κυριοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 6 επιχειρήσεων, για τις χρήσεις 2007 και 2008. Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, οι συνολικές πωλήσεις των συγκεκριμένων εταιρειών παρουσίασαν μείωση το 2008 (κατά 7,4%). Το ίδιο περίπου ποσοστό μείωσης (7,6%) εμφάνισε και το συνολικό μικτό κέρδος, γεγονός που οδήγησε στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 33,5%. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των λοιπών λειτουργικών εξόδων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή το 2008/2007 (οριακή αύξηση 0,6%). Τα παραπάνω οδήγησαν στη μείωση των συνολικών καθαρών κερδών (προ φόρου) κατά 33,8%. Τα κέρδη EBITDA επίσης μειώθηκαν κατά 27,2%.

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία φαίνεται ότι επηρεάζει και την εξεταζόμενη αγορά, της οποίας τα μεγέθη, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία προβλέπεται ότι θα κινηθούν πτωτικά το 2010. Για τα προσεχή έτη,  η ζήτηση και η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς θα εξαρτηθούν, σε μεγάλο βαθμό, από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα  αναπτυχθούν.

 

H ICAP Group –με αναμενόμενα €60 εκατομμύρια έσοδα για το 2010 και 1.200 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Κύπρο. Η ICAP Group μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk Services,  Marketing Solutions,  Management Consulting και People Solutions.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP Group
Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, 6937038414
Τηλ. 210 7200 137 / 210 7200 000,
Fax  210 7293 006,
szafirakopoulou@icap.gr

 

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved