Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αύγουστος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1 Διάκριση Τυριών
1.3.2 Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
1.4 Οδηγίες – Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.2 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3 Οδηγίες – Κανονισμοί Ποιότητας Γάλακτος και Προϊόντων
1.5.4 Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
1.5.5 Επενδυτικός Νόμος

2. Η Ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Τυροκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Πρωτογενής Παραγωγή Γάλακτος
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Παραγωγής και Εισαγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
4.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.1.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.1.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.1.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4.2.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.2.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.2.4 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Τυροκομικών Προϊόντων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων
5.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
5.1.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.1.3 Μερίδια Παραγωγής Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
5.2 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Τυροκομικών Προϊόντων
5.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
5.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κύριες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τυροκομικών Προϊόντων
5.3 Εγχώρια Κατανάλωση Τυροκομικών Προϊόντων
5.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων
5.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Κατανάλωσης ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
5.3.3 Μερίδια Αγοράς Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
5.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
6.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
6.1.1 Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
6.1.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
6.1.3 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Τυροκομικών σε Χώρες της Ε.Ε.
6.2 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στις Η.Π.Α
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7 Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Δ/νση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών του κλάδου
• Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών του κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Τα 21 ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.
Πίνακας 1.2 Σύνολο Πιστοποιητικών Π.Ο.Π. ανά τυρί (2018)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή γαλακτοκομικών προϊόντων (2015 – 2018)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2009-2017)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα (2008-2016)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2008-2016)
Π2.1 Απογραφή μόνιμου πληθυσμού* ανά περιφέρεια (2011)
Π2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2011-2017)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.4 Ισοδύναμο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα (2010-2017)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2016)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2015)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2016)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2015)
Πίνακας 3.1 Γαλακτοκομεία και τυροκομεία της χώρας (2015)
Πίνακας 3.2 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (2000-2017)
Πίνακας 3.3 Μέση τιμή γάλακτος (από τους παραγωγούς, 2011-2017)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση 81 παραγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2012-2017)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση 22 εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις  επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2013- 2017)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία & Εμπόριο Ειδών Διατροφής (2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική συμπεριφορά των ευρύτερων κλάδων της παραγωγής και εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2017 - 2016)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία & Εμπόριο Ειδών Διατροφής (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.26 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.28 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LEADER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ΔΑΝΙΗΛ Σ., & ΥΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.36 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.37 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.38 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2018)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2006)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2007-2017)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2009 - 2017)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής τυριών (2017)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής μαλακών τυριών (2017)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής σκληρών και ημίσκληρων τυριών (2017)
Πίνακας 5.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2008-2017)
Πίνακας 5.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2008-2017)
Πίνακας 5.10 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των τυροκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2006-2017)
Πίνακας 5.11 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (1993-2018)
Πίνακας 5.12 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2002-2017)
Πίνακας 5.13 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (1995-2017)
Πίνακας 5.14 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών, ανά κατηγορία προϊόντων (2008 – 2017)
Πίνακας 5.15 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων στο σύνολο της κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2017)
Π5.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2017)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών προϊόντων (2016 - 2017)
Π5.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2017)
Π5.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τυροκομικών προϊόντων (2016 - 2017)
Πίνακας 6.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2015-2017)
Πίνακας 6.2 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων κατά χώρα της Ε.Ε. (2015-2017)
Π6.1 Παραγωγή τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2017)
Π6.2 Παραγωγή μαλακών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2017)
Π6.3 Παραγωγή ημίσκληρων τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2017)
Π6.4 Παραγωγή σκληριών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2017)
Π6.5 Παραγωγή λιωμένων (επεξεργασμένων) τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2008-2017)
Π6.6 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Γερμανία ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.7 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γερμανία κατά χώρα προορισμού (2015 - 2017)
Π6.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γαλλία κατά χώρα προορισμού (2015 - 2017)
Π6.10 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.11 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ιταλία κατά χώρα προορισμού (2015 - 2017)
Π6.12 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.13 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ολλανδία κατά χώρα προορισμού (2015 - 2017)
Π6.14 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.15 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Πολωνία κατά χώρα προορισμού (2015 - 2017)
Π6.16 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.17 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά χώρα προορισμού (2015 - 2017)
Π6.18 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ισπανία ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.19 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ισπανία κατά χώρα προορισμού (2015- 2017)
Π6.20 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Δανία ανά χώρα προέλευσης (2015 - 2017)
Π6.21 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Δανία κατά χώρα προορισμού (2015 - 2017)
Π6.22 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (2008-2017)
Π6.23 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2007-2016)
Π6.24 Παραδόσεις πρόβειου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2007-2016)
Π6.25 Παραδόσεις κατσικίσιου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2007-2016)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά περιφέρεια (2016)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή πρωτογενούς παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια (2017)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός παραγωγικών εταιρειών του κλάδου που εμφάνισαν βελτίωση/ επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2015)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.8 Αριθμός εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου που εμφάνισαν βελτίωση/ επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2015)
Διάγραμμα 5.1 Παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (2009-2018)
Διάγραμμα 5.2 Διάρθρωση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής τυριών ανά κατηγορία προϊόντων (2017)
Διάγραμμα 5.3 Συμμετοχή των προϊόντων Π.Ο.Π. στη συνολική εγχώρια βιομηχανική παραγωγή τυροκομικών (2010-2017)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά κατηγορία τυριών (2017)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 5.6 Εξέλιξη των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων (σε ποσότητα και αξία, 2010-2017)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση των εξαγωγών ανά κατηγορία τυριών (2017)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων (σε αξία και ποσότητα, 2010-2017)
Διάγραμμα 5.9 Διάρθρωση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2009-2018)
Διάγραμμα 5.11 Εισαγωγική διείσδυση και εξαγωγική επίδοση στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων (2005-2018)
Διάγραμμα 5.12 Συμμετοχή ελληνικών και εισαγόμενων τυριών στη συνολική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (2009-2017)
Διάγραμμα 5.13 Ανάλυση της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια κατηγορία (2017)
Διάγραμμα 5.14 Κατανομή της κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων ανά κανάλι διανομής (2017)
Διάγραμμα 5.15 Ποσοστό διείσδυσης των τυποποιημένων τυροκομικών προϊόντων (2017)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2016)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της παραγωγής μαλακών τυριών ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2016)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της παραγωγής ημίσκληρων τυριών ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2016)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της παραγωγής σκληριών τυριών ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2016)
Διάγραμμα 6.5 Εμπορικό ισοζύγιο τυροκομικών προϊόντων στην Ε.Ε.28 (2015-2017)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία (2008-2017)
Διάγραμμα 6.7 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.8 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.9 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία (2008-2017)
Διάγραμμα 6.10 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.11 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.12 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία (2008-2017)
Διάγραμμα 6.13 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.14 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.15 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία (2008-2017)
Διάγραμμα 6.16 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.17 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.18 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία (2008-2017)
Διάγραμμα 6.19 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.20 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.21 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο Ην. Βασίλειο (2008-2017)
Διάγραμμα 6.22 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στο Ην. Βασίλειο ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.23 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στο Ην. Βασίλειο κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.24 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ισπανία (2008-2016)
Διάγραμμα 6.25 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στην Ισπανία ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.26 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στην Ισπανία κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.27 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Δανία (2008-2016)
Διάγραμμα 6.28 Κατανομή των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στη Δανία ανά χώρα προέλευσης (2017)
Διάγραμμα 6.29 Κατανομή των εξαγωγών  τυροκομικών προϊόντων στη Δανία κατά χώρα προορισμού (2017)
Διάγραμμα 6.30 Εξέλιξη της παραγωγής τυριών στις Η.Π.Α. (2008-2017)
Διάγραμμα 6.31 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών ανά κατηγορία στις Η.Π.Α. (2017)
Διάγραμμα 6.32 Κατανομή των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2016)
Διάγραμμα 6.33 Διάρθρωση επεξεργασίας γάλακτος για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρώπη (2017)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved