Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
28/9/2011
Κλαδική Μελέτη: Λιπαντικά
Εκτύπωση    Αποστολή

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίστηκε η μείωση της εγχώριας κατανάλωσης λιπαντικών για τροχοφόρα οχήματα τη διετία 2009-2010.

  • Η συνολική εγχώρια κατανάλωση λιπαντικών οχημάτων ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.
  • Η εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων επηρεάζει τη ζήτηση λιπαντικών. Ο ρυθμός αύξησης του στόλου παρουσιάζει πτωτικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.
  • Τα ορυκτέλαια εξακολουθούν να καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και ακολουθούν τα συνθετικά/ημισυνθετικά.

Η ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα επηρεάζεται ουσιαστικά από την εξέλιξη και διαμόρφωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες), ο αριθμός του οποίου παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,6% την περίοδο 2002-2010. Οι πρόσφατες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στη δέκατη έκδοση της σχετικής Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε. Η ανανέωση του στόλου με νέας τεχνολογίας οχήματα, τα οποία απαιτούν λιγότερο συχνές αλλαγές λιπαντικών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των λιπαντικών έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης για λιπαντικά.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς λιπαντικών, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης λιπαντικών οχημάτων παρουσιάζει πτωτική πορεία, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 4% την περίοδο 1994-2010. Ο ρυθμός μείωσης του όγκου επιδεινώθηκε την τελευταία τριετία, το δε 2009 και 2010 κυμάνθηκε περίπου στο 14% και 12% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις επικρατούσες τάσεις και συνθήκες της αγοράς, για το 2011 προβλέπεται περαιτέρω μείωση της συνολικής κατανάλωσης της τάξης του 10% σε σχέση με το 2010, ενώ διαφορετικοί ρυθμοί μεταβολής αναμένονται ανά κύρια κατηγορία λιπαντικών. Η αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων εκτιμάται ότι μειώθηκε περίπου 8% το 2010 συγκριτικά με το 2009».

Η συνολική αγορά καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από ορυκτέλαια (61%), ενώ τα συνθετικά/ημισυνθετικά λιπαντικά εκτιμάται ότι συμμετέχουν με μερίδιο περίπου 27% στο σύνολο της κατανάλωσης για το 2010.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, οι εταιρείες του κλάδου διαθέτουν τα λιπαντικά κυρίως μέσω χονδρεμπόρων (μερίδιο 54% το 2010) και ακολουθούν τα συνεργεία, τα πρατήρια και τα λιπαντήρια.
 
Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων (παραγωγικών/εισαγωγικών) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 13 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών για τις χρήσεις 2008 και 2009.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των ισολογισμών, οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν κατά 19,8% το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 11,7%. Ως εκ τούτου, τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) μειώθηκαν κατά 27,5% ενώ τα κέρδη EBITDA συρρικνώθηκαν κατά 20% την ίδια περίοδο.

 


H ICAP Group – με €60 εκατομμύρια έσοδα για το 2010 και 1.200 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κύπρο. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες:  Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People Solutions. 

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου ICAP Group
Σάντρα Ζαφειρακοπούλου
Τηλ. 210 7200 137 / 210 7200 000
Fax  210 7293 006
szafirakopoulou@icap.gr

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved