Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
17/10/2011
Εξέλιξη Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς (Σεπτέμβριος 2011)
Εκτύπωση    Αποστολή

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ & ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ

(ποσά σε €)

Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρατίθενται δεδομένα για την εξέλιξη των μεγεθών της οικονομικής συμπεριφοράς (Απλήρωτες Συναλλαγματικές - Ακάλυπτες Επιταγές) στην Ελλάδα για την περίοδο Σεπτέμβριος 2011. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από την εταιρεία Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ.

Μελετώντας την εξέλιξη μεγεθών οικονομικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2011 διαπιστώνεται ότι υπήρξε μείωση στον αριθμό τεμαχίων και στην αξία τόσο των Απλήρωτων Συναλλαγματικών όσο και των Ακάλυπτων Επιταγών.


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ
(ποσά σε €)

Συγκρίνοντας την εξέλιξη των Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011 και 2010, παρατηρείται ότι υπήρξε αύξηση τόσο στον αριθμό τεμαχίων όσο και στην αξία των Απλήρωτων Συναλλαγματικών ενώ όσον αφορά τις Ακάλυπτες Επιταγές τα τεμάχια αυτών μειώθηκαν ενώ η αξία παρουσίασε αύξηση.

Πηγή:  Τειρεσίας

Οι Θετικές μεταβολές σημειώνονται με μπλέ χρώμα
Οι Αρνητικές μεταβολές σημειώνονται με κόκκινο χρώμα


 

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ     
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2011 vs ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2010


ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2011 vs ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2010

Πηγή:  Τειρεσίας

Οι Θετικές μεταβολές σημειώνονται με μπλέ χρώμα
Οι Αρνητικές μεταβολές σημειώνονται με κόκκινο χρώμα

*Διευκρινίζεται ότι τον Φεβρουάριο 2010 εφαρμόστηκε ο Ν. 3816/2010 σύμφωνα με τον οποίο ο χρόνος αναγγελίας των επιταγών/συναλλαγματικών έγινε 30 ημέρες.

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved