Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Credit Risk
Credit Watch
Credit.Eye
Risk.Profiler
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Εκτύπωση    Αποστολή
 
Credit Risk

H υπηρεσία Credit Risk σας επιτρέπει να μετρήσετε το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο έχετε εκτεθεί.

 
Credit Watch

Η υπηρεσία Credit Watch προσφέρει συνεχή παρακολούθηση για σημαντικά γεγονότα ή μεταβολές που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεστε.

 
Credit.Eye

Η εφαρμογή Credit.Eye συνδυάζει τρείς κύριες πηγές πληροφόρησης και επεξεργασίας, πληροφόρηση από ICAP, Εσωτερική πληροφόρηση και Ποιοτική αξιολόγηση. Έτσι παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα 360° του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

 
Risk.Profiler
Το ICAP Risk.Profiler προσφέρει Αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, Ανάπτυξη υποδειγμάτων πιστωτικής αξιολόγησης για την υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων.
Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved