Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Credit Risk
Credit Watch
Credit.Eye
IRMS
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Εκτύπωση    Αποστολή
 
Credit Risk

H υπηρεσία Credit Risk σας επιτρέπει να μετρήσετε το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο έχετε εκτεθεί.

 
Credit Watch

Η υπηρεσία Credit Watch προσφέρει συνεχή παρακολούθηση για σημαντικά γεγονότα ή μεταβολές που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεστε.

 
Credit.Eye

Η εφαρμογή Credit.Eye συνδυάζει τρείς κύριες πηγές πληροφόρησης και επεξεργασίας, πληροφόρηση από ICAP, Εσωτερική πληροφόρηση και Ποιοτική αξιολόγηση. Έτσι παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα 360° του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

 
IRMS

Η ICAP παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, εγκαθιστώντας ειδικές εφαρµογές σε τράπεζες και µεγάλους πελάτες.

Αναζήτηση
 

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved